Presidencia

El Consell acuerda la designación de los miembros que representan a la Generalitat en el Consejo de Administración de la sociedad Ciudad de las Artes y de las Ciencias

10/08/2023
  • El Consell d’Administració de CACSA és un òrgan integrat per onze membres 

El Ple del Consell ha acordat la designació dels membres que representen la Generalitat en el Consell d’Administració de la societat Ciutat de les Arts i les Ciències, SAU (CACSA).

Les noves persones representants de la Generalitat en el Consell d’Administració de CACSA són: Santiago Lumbreras Peláez com a president; Joaquín Vañó Gironés; M. Eugenia Vives Arlandis; Carlos Pablo Gracia Calandín; Alida Consuelo Mas Taberner; José Salvador Tárrega Cervera; Sergio Arlandis López; Pilar Tébar Martínez; María Salomé Cuesta Valera, i Paula Llobet Vilarrasa.

De la mateixa manera, el Ple del Consell ha acordat el cessament dels anteriors membres: Francesc Colomer Sánchez, que exercia com a president; Emili Josep Sampio Morales; Daniel González Serisola; Eva Coscollá Grau; Verónica López Ramón; Carles Vicent Ballester Faus; María Fernanda Escribano Botet; Carmen Amoraga Toledo; Teresa García Muñoz; Antonio Bernabé García; Juan Vicente Climent Espí i José Luis Cueto Lominchar.

L’òrgan actual queda integrat per les persones següents i per Luis Sendra Mengual, degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, que roman en el seu càrrec.

La Llei de societats de capital (Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, articles 214 i 223) estableix que el nomenament i el cessament dels administradors de la societat correspon a la Junta General d’Accionistes.

CACSA és una societat unipersonal de la qual el Consell és el soci únic, per la qual cosa l’acord s’adopta pel Consell en qualitat de Junta General d’Accionistes, amb caràcter universal.