Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte

El Consell aprova el Reglament orgànic de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

17/10/2023
  • Es concreten i es desenvolupen les funcions assignades als òrgans directius de cada departament 

El Consell ha aprovat el Reglament orgànic i funcional (ROF) de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

El ROF aprovat establix la concreció de les funcions assignades als òrgans directius de cada departament, d’acord amb el nou organigrama de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

Es desenvolupen, així, les competències establides pel Decret 112/2023, modificat pel Decret 126/2023, que fixa l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i les conselleries.