Presidencia

El Consell aprueba un convenio entre el Consell de l’Audiovisual y las universidades públicas para la creación de la Cátedra de Análisis del Audiovisual

17/10/2023
  • L'objectiu és analitzar les tendències de transformació del sistema comunicatiu
  • S'hi duran a terme activitats d'investigació, docents i de difusió en matèria audiovisual

El Consell ha aprovat la subscripció d’un conveni marc de col·laboració entre el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), la Universitat de València-Estudi General (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat d’Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) per a la creació de la Càtedra d’Anàlisi i Prospectiva Audiovisual.

La constitució d’esta càtedra té com a objectiu la posada en marxa d’una plataforma acadèmica interuniversitària, un espai d’investigació sobre el món audiovisual com a vector de coneixement i de la comunicació, i sobre les tendències de transformació del sistema comunicatiu a conseqüència de la convergència de la indústria de la comunicació, la del coneixement, les telecomunicacions i l’anàlisi de les seues diverses implantacions socials.

D’esta manera, s’hi duran a terme activitats d’investigació, docents i de difusió en matèria audiovisual, que les tindrà en compte el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana en relació amb les iniciatives que haja d’escometre en matèria de cultura audiovisual.

La Càtedra estarà codirigida per cinc professors o professores assignats per cada una de les universitats.

El conveni marc, que no implica obligacions econòmiques per al CACV, tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable per un període màxim de quatre anys més per acord unànime de totes les parts.