Justicia e Interior

El Consell autoritza l’increment del complement autonòmic transitori i de l’específic en els cossos del personal al servici de l’Administració de Justícia

21/06/2024
  • Suposarà un import de 699.000 euros i va ser negociat en la Mesa Sectorial de Justícia

El Consell ha autoritzat aplicar, amb efectes d’1 de gener de 2023, l’increment del complement específic i el complement autonòmic transitori dels llocs de treball dels cossos al servici de l’Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana de medicina forense, personal facultatiu de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, ajudant de laboratori, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, i auxili judicial.

Este increment, que va ser negociat en la Mesa Sectorial de Justícia, suposarà un import total de 699.019,68 euros.

Estos complements formen part del Programa temporal de lluita contra la bretxa salarial per als anys 2022, 2023 i 2024, que té la finalitat de racionalitzar els desfasaments en les classificacions i les taules retributives sobre els complements específics del personal.