Acords de govern

Justícia, Interior i Administració Pública

El Consell aprova el III Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat

 • El pla, que compta amb el suport de les forces sindicals, promou mesures que faciliten la conciliació i fomenten la corresponsabilitat
 • Es preveu incrementar les retribucions en professions feminitzades i s’amplia a 23 anys l’edat per a reduccions de jornada per cura de fills i filles amb atencions especials 
Justícia, Interior i Administració Pública

El Consell ratifica l’acord de la mesa sectorial que desenvolupa l’OPO extraordinària per a reduir la temporalitat de les plantilles de la Generalitat

 • L’acord estableix els barems i els criteris generals que s’aplicaran en l’oferta pública d’ocupació extraordinària
 • L’OPO ofereix 3.088 places amb les quals es pretén reduir la temporalitat excessiva en el sector públic a un màxim del 8 % 
Justícia, Interior i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Consell del Poder Judicial per a millorar la formació de juristes en matèria de violència de gènere

 • La Generalitat aportarà 70.000 euros enguany per a les activitats formatives del programa
Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoriza la implantación de 45 nuevas enseñanzas en las universidades valencianas para el curso 2022-2023

 • Las universidades valencianas ampliarán su oferta formativa con 5 nuevos grados, 35 másteres y 5 doctorados
Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

EEl Consell aprova el projecte de llei de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic

 • Serà fonamental en l’execució, el seguiment i l’avaluació del pròxim Pla valencià integrat d’energia i clima (2030)
 • Suposa un pas més per a respondre als desafiaments climàtics d’acord amb l’Acord de París de 2015
Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni de col·laboració per a la regeneració i renovació urbana d'ampliació del nucli antic d'Oliva

 • Els treballs contemplen la construcció de cinc nous habitatges, la rehabilitació de 79 i obres d’urbanització
Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni entre Habitatge i l'IVF per a garantir crèdits i finançar actuacions d'habitatges col·laboratius

 • La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge destina dos milions d'euros
 • L' IVF desenvoluparà la seua activitat com a intermediari financer preferentment respecte del sector privat
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

El Consell agilitza l’obtenció de sòl per a la instal·lació d’indústries d’alt component tecnològic i innovador a la Comunitat Valenciana

 • Es pretén garantir el sòl per a projectes d’especial rellevància i que funcione totalment, inclòs el subministrament energètic a través d’energies renovables
 • El sòl podrà passar a formar part del patrimoni públic i es posarà a la disposició del promotor mitjançant arrendament o dret de superfície
Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

El Consell amplia la declaració d’emergència de reparació de l’emissari de Xàbia-l’Arenal

 • L’obra s’ha completat mitjançant un complet sistema d’anàlisi que ha evitat qualsevol afecció a la qualitat de les aigües
 • Els treballs d’ampliació de les obres de l’emissari ascendeixen a prop de 380.000 euros
Sanitat Universal i Salut Pública

El Consell aprova 5 milions d’euros addicionals per al Programa especial de productivitat per al reforç dels equips d’Atenció Primària

 • Aquesta quantitat s’afig a la dotació inicial de 8.000.000 d’euros
 • El programa té caràcter voluntari per als professionals 
Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova ajudes per a facilitar solucions habitacionals a persones en situació de vulnerabilitat a través de les entitats locals

 • L’import màxim de les ajudes és de 8 milions d’euros
 • Seran ajudes directes a ajuntaments i mancomunitats perquè faciliten una solució habitacional immediata
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

El Consell aprova el decret pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública

 • S’inclouran aspectes ètics, de transparència i de política social i ambiental en els procediments de contractació pública i en l’atorgament de subvencions
Educació, Cultura i Esport

El Consell aprova el decret pel qual es regulen l’organització i el funcionament dels centres integrats d’Educació Especial

 • S’incorporen els principis de la legislació actualitzada a la nova realitat dels centres d’Educació Especial
Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

El Consell aprova el nomenament dels membres del consell d'administració de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles SA

 • Els seus òrgans de govern són la junta general, el consell d'administració i la direcció general
Sanitat Universal i Salut Pública

El Consell aprova el Pla de seguretat alimentària 2021-2025

 • La norma busca preservar la salut i la seguretat en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció fins a la taula del consumidor
Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova el Reglament d’organització i funcionament dels centres superiors d’ensenyaments artístics per a regular-ne l’autonomia pedagògica

 • La Comunitat Valenciana esdevé la primera autonomia amb aquesta mena de reglament
 • L’ISEACV aglutina 13 centres públics d’ensenyaments superiors en els àmbits de la música, la dansa, el disseny, la ceràmica i l’art dramàtic
Educació, Cultura i Esport

El Consell aprova els decrets que estableixen l’ordenació i el currículum de les etapes de Primària, ESO i Batxillerat

 • Els decrets s’aplicaran en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana autoritzats a impartir les etapes que regulen 
Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

El Consell aprova l'adjudicació de les obres de ventilació i climatització dels Espai Labora de Torrent I i II, Manises i Avinguda del Cid de València

 • Aquests treballs pretenen evitar la propagació de la COVID-19
 • Les obres ascendeixen a 63.868,64 euros
Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell aprova la modificació del decret de reconeixement del grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions socials

 • L’objectiu és fomentar l’autonomia de les persones en situació de dependència i afavorir-ne la permanència en el seu entorn enfront de la institucionalització
 • S’amplia la figura del o la professional assistent personal i es regula la figura de la persona professional d’assistència terapèutica infantil (PATI)