Acreditacions

Acreditacions

PROTOCOL D’ACREDITACIÓ PER A l’ACCÉS A LES RODES DE PREMSA DEL CONSELL I ALTRES ACTES INFORMATIUS

L’accés dels mitjans de comunicació a les rodes de premsa del Consell, així com altres actes informatius organitzats per la Presidència de la Generalitat, requerirà l’acreditació necessària atorgada per la Direcció General de Relacions Informatives.

Les acreditacions, de caràcter personal i intransferible, seran concedides exclusivament a personal d’informatius (periodistes, fotoperiodistes, operadors de càmera i personal tècnic), i no s’hi inclouran mitjans o programes d’una altra classe, ni personal de comunicació extern a la Generalitat. Les acreditacions seran de dos tipus:

  • Acreditacions vàlides durant tota la legislatura en curs, que se sol·licitaran preferentment durant el mes de maig de cada any. Fora d’aquest període, només s’admetran sol·licituds per causes justificades.
  • Acreditacions per a un acte concret, que s’hauran de sol·licitar almenys 48 hores abans de l’inici d’aquest acte, per causes justificades.

Les sol·licituds es dirigiran a l’adreça dgrinformatives@gva.es des d’una adreça de correu electrònic del mitjà d’informació sol·licitant, i hauran d’incloure:

  • Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
  • Fotografia.
  • Telèfon mòbil i correu electrònic.
  • Còpia de DNI, o de la targeta d’identitat d’estranger (TIE) o passaport, en cas que no siga nacional.
  • Mitjà per al qual treballa i funcions dins de l’empresa. 
  • Carta digitalitzada del director del mitjà, recent i signada de pròpia mà, donant fe de l’autenticitat de la petició, i que indique el tipus de mitjà, la persona a acreditar i les seues funcions  dins de l’empresa, així com dades de contacte del mitjà verificables (adreça, telèfon, fax i correu electrònic).

Si és procedent, la verificació es podrà fer mitjançant el lliurament dels dos últims números de la seua publicació, si representen un òrgan de premsa escrita; els enregistraments de dos reportatges recents, si representen una emissora de ràdio o un canal de televisió; una carta de l’organisme de premsa audiovisual que tinga la intenció de difondre el seu treball, si treballen per a societats de producció televisiva independents; retalls de premsa originals i fotos amb el nom de la publicació que les ha editades, si són fotoperiodistes, o tres articles recents signats amb el seu nom, si treballen per a mitjans d’informació publicats en Internet.

En tot cas, la Direcció General de Relacions Informatives es reserva el dret a denegar la sol·licitud d’acreditació si no es compleixen els requisits establits. Així mateix, es podran anul·lar les acreditacions concedides en cas que la persona titular de l’acreditació abuse dels privilegis concedits, no s’atinga a les normes d’ordre intern o, si és el cas, infringisca les normes deontològiques indicades més avall.
 
Les persones titulars d’acreditacions vàlides durant la legislatura rebran una targeta amb els elements d’identificació i hauran de signar, perquè es puga lliurar, un escrit relatiu a l’acceptació de les condicions d’ús i a la protecció de dades, així com el compromís de respectar, en la seua actuació a les instal·lacions i en els actes organitzats per la Generalitat, les normes d’ordre intern i els principis establits en els codis de deontologia del periodisme, com ara els Principis Internacionals d’Ètica Professional en el Periodisme (UNESCO), el Codi Europeu de Deontologia del Periodisme (Consell d’Europa) i el Codi Deontològic de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya.

La targeta es presentarà en el control d’accés a cada acte informatiu, i no serà possible l’accés en un altre cas. A més, haurà d’estar permanentment visible mentre la persona titular es trobe a les instal·lacions de la Generalitat, i es posarà a la disposició del personal   de seguretat i de la Generalitat quan ho sol·liciten.

Les persones acreditades per a un acte concret s’hauran d’identificar (DNI, TIE o passaport)    en el control d’accés, i podran passar una vegada s’haja verificat aquesta autorització i se’ls lliure una etiqueta adhesiva identificadora que hauran de mostrar en tot moment. El mateix procediment se seguirà amb les persones sol·licitants d’acreditacions de legislatura, quan se’ls haja notificat favorablement l’acceptació de la seua sol·licitud, però encara no se’ls haja lliurat la targeta corresponent.

Els mitjans de comunicació poden sol·licitar l’acreditació de diversos o diverses periodistes, fotoperiodistes, operadors o operadores de càmera i membres de l’equip tècnic, encara que el seu accés simultani als actes pot ser limitat per raons de seguretat i d’aforament, amb la finalitat de  garantir la presència del nombre més gran possible de mitjans.