Presidència
Contra la violencia de género

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències recolzarà i col·laborarà amb els grups de treball de la Policia Local contra la violència de gènere

10/11/2015
- José María Ángel es compromet a garantir la presència d'este col·lectiu en els fòrums locals i autonòmics de caràcter multidisciplinari
El director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha mostrat hui el seu compromís a què la Generalitat Valenciana garantisca, a través del seu departament, la representació de la policia local en els fòrums locals i autonòmics de caràcter multidisciplinari que promoguen mecanismes de suport i promoció en la prevenció de la violència de gènere.

José María Ángel s'ha reunit hui amb el president de l'Associació EOS Grup de la Policia Local contra la Violència de Gènere, Carlos Pomares, qui representa a un total de setanta policies locals de tota Espanya que treballen amb l'objectiu de reforçar la interrelació entre agents a nivell nacional per a abordar els casos de maltractaments en les dones.

El director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha indicat que "el nostre compromís va encaminat a millorar encara més la col·laboració de l'Agència en tots aquells programes i protocols que treballen en la lluita contra la violència de génere" i, en este sentit, "volem que la veu dels policies locals s'escolte en tots aquells fòrums o grups de treball interns que treballen en esta direcció".

L'Associació EOS Grup de Treball de la Policia Local contra la Violència de Gènere va nàixer l'any 2009 a instàncies de l'inspector de la Policia Local de Mutxamel, Carlos Pomares, actual president. Alehores eren nou els agents locals de la província d'Alacant que conformaven l'associació i ara, després de sis anys de funcionament, s'ha multiplicat quasi per deu. Tots ells treballen amb l'objectiu d'ampliar entre els agents d'este col·lectiu els coneixements per a abordar el problema de la violència de gènere des de l'àmbit policial.

La llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana contempla precisament en el seu capítol VII, article 52, la participació de la policia local en els esmentats fòrums, així com l'establiment d'acords de cooperació i col·laboració amb les corporacions locals destinats a abordar la violència sobre la dona en les seues distintes fases.


Imatge, d'esquerra a dreta: José María Angel, Carlos Pomares; Belén García, secretaria de l'Associació; i Ángeles Navarro, responsable de Formació de l'IVASPE.

Galeria d'imatges