Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Transparència firma dos convenis de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD en matèria de comerç just i sensibilització

12/09/2016
Transparència firma dos convenis de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD en matèria de comerç just i sensibilització
- Els convenis tenen com a objectiu promoure el comerç just entre la ciutadania i enfortir la coordinació de les ONGD
- L'import total destinat a aquests convenis és de 150.000 euros que seran sufragats per la Conselleria de Transparència
El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha firmat dos convenis de col·laboració amb el president de la coordinadora Valenciana d'ONGD, Fernando Contreras, amb la finalitat de dur a terme dos projectes, un destinat a la promoció del comerç just i un altre per a la realització d'activitats de difusió, assessorament i sensibilització. En la firma del conveni han estat presents el director general de Cooperació i Solidaritat, Federico Buyolo, i la tècnica d'avaluació de projectes, Cristina Ramón.

Manuel Alcaraz ha expressat que "aquest és un pas més" en les polítiques de cooperació de la Generalitat i ha anunciat que "en la futura Llei de Cooperació al Desenvolupament es treballarà molt estretament amb la Coordinadora".

El conseller ha destacat també la importància del comerç just, que ha definit com "un element clau pel que suposa d'ajuda a unes situacions complicades i també per la labor de sensibilització concreta de la ciutadania, de manera que no es veja com una cosa llunyana, sinó com a formes concretes de cooperació individual o familiar i també de les institucions".

Per la seua banda, el president de la CVONGD, Fernando Contreras, ha destacat la importància de protegir els drets dels més vulnerables. En aquest sentit ha explicat que el comerç just "s'encarrega de posar a les persones per davant dels beneficis i fer que els productes que consumim habitualment respecten uns mínims principis ètics perquè tots puguem viure dignament amb el nostre treball".

El projecte "Fase IV: comerç just, una qüestió de justícia", que serà subvencionat amb un import de 75.000 euros, té la finalitat de sensibilitzar la població valenciana sobre els problemes del comerç convencional i generant una cultura ètica sobre el comerç just i un consum responsable.

Aquest conveni arreplega la realització de les activitats següents: reunions de programació i coordinació entre els actors i actrius implicats en el projecte per a la seua posada en marxa; actualització i manteniment del punt d'informació, de divulgació i assessorament de la CVONGD sobre comerç just i el consum responsable; pla de formació interna i externa sobre comerç just i consum responsable; fires i espais de trobada amb la ciutadania; promoció directa del comerç just i de la compra pública ètica; realització de campanya de comunicació i divulgació sobre comerç just i consum responsable; així com totes aquelles activitats previstes en el projecte presentat per l'entitat, i també aquelles complementàries.

El projecte "(In)formació, assessorament i sensibilització de la societat civil valenciana i de les ONGD membres de la Coordinadora Valenciana d'ONGD" rebrà un import de 50.000 euros, que es destinarà a continuar potenciant l'enfortiment i la coordinació de les ONGD i altres agents de la cooperació per a contribuir a la construcció d'una ciutadania valenciana crítica i activa en la lluita contra la pobresa. Aquest projecte és conforme amb la finalitat general de la cooperació valenciana, que inclou entre els seus objectius la informació, formació, investigació, sensibilització i educació per al desenvolupament que tenen com a destinataris la població de la Comunitat Valenciana.

El conveni inclou la realització de les accions següents: reunions de programació i coordinació entre els actors i actrius implicats en el projecte per a la seua posada en marxa; assessorament sobre cooperació i solidaritat i actualització del punt d'informació; millora i manteniment del web de la CVONGD; difusió de les activitats, campanyes i notícies desenvolupades per les ONGD valencianes i altres agents sobre la cooperació al desenvolupament i la solidaritat a Alacant, València i Castelló; pla de formació sobre la cooperació al desenvolupament i la solidaritat; participació de la CVONGD en distints fòrums de consulta sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat; organització i posada en marxa de les activitats de la campanya Pobresa Zero a la Comunitat Valenciana; seguiment i avaluació de les activitats exercides.

La Coordinadora Valenciana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament té la missió de coordinar les actuacions de les ONGD per mitjà del diàleg, la reflexió i el treball conjunt entre elles i en col·laboració amb els ens públics i privats de la comunitat que treballen en el sector de la cooperació al desenvolupament. En l'actualitat compta amb 88 ONGD distribuïdes per tota la Comunitat.

Aquests convenis s'emmarquen dins dels objectius de cooperació determinats en el III Pla Director de la Cooperació Valenciana 2014-2017, que assumeixen els principis que formen part del concepte de desenvolupament humà sostenible, basant-se en una visió integral del desenvolupament que inclou la defensa i promoció dels drets humans i els aspectes econòmics, socials, polítics i mediambientals del desenvolupament, i establint entre les seues prioritats promoure la participació equitativa de tots els països en el comerç internacional i afavorir unes relacions comercials més justes amb els països amb economies més dèbils.

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

- Declaracions del conseller de Transparència, Manuel Alcaraz

- Declaracions del president de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, Fernando Contreras