Justícia, Interior i Administració Pública
Funció Pública

Bravo acorda amb els sindicats la convocatòria d'oposicions per a cobrir més de 2.400 llocs en l'oferta d'ocupació pública de 2018

28/11/2018
- L'OPE de l'any que ve es fusionarà amb la del 2017, que tenia 2.008 places més, amb la qual cosa es pot arribar a les 4.425
- Els seus processos selectius es pretenen concloure en el màxim d'un any
La consellera de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha acordat, amb els sindicats amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública, la convocatòria d'oposicions per a cobrir un total de 2.417 places, de les quals 1.450 corresponen al torn lliure i 967 a promoció interna.

Així es conformarà l'oferta d'ocupació pública (OPE) per a l'any 2018, segons s'ha decidit en la reunió celebrada aquest dimecres a València en què s'ha informat les centrals sindicals que l'OPE de 2018 es fusionarà amb la de 2017 (amb 2.008 places), motiu pel qual l'oferta conjunta serà de 4.425 llocs de treball.

El notable augment del nombre de llocs de treball que s'oferiran es justifica en el fet que els límits imposats pel Govern són menys severs que en anys anteriors. De fet, la taxa de reposició (el nombre de places que es poden convocar per a substituir els treballadors que s'han jubilat) s'ha establit en el 100% dels sectors prioritaris (seguretat, sanitat i benestar social, bàsicament) i en el 75% per a la resta de categories professionals.

Tal com ha explicat la consellera, "així podem traslladar la recuperació econòmica a l'àmbit de l'Administració i contribuir a la generació d'ocupació, cosa que redunda en una millora dels serveis públics".

La consellera també ha afegit que l'OPE permetrà "reforçar sectors bàsics com els assistencials i els vinculats a la lluita contra el frau fiscal; la concessió d'ajudes públiques; l'assessorament jurídic i de gestió de recursos; la prevenció i extinció d'incendis; l'ocupació; l'agricultura, i el suport al turisme i a l'activitat cultural, entre altres".

D'aquesta manera, en l'OPE destaca la convocatòria de 400 llocs de treball per a administratius i auxiliars; 123 de tècnics d'Administració general; 35 places per a tècnics de medi ambient; 120 llocs d'orientació laboral; més de 600 entre educadors d'Educació Infantil, Educació Especial i especialistes en atenció sociosanitària, entre altres.

El decret aposta, decididament, per la diversitat funcional en la mesura que es reserva més d'un 7 % de la totalitat de les places per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

També es promou i respecta la igualtat de gènere perquè s'apliquen les mesures previstes en el Pla d'igualtat de la Generalitat, i es preveu que, com a criteri de desempat, siguen dones les seleccionades en el cas que estiguen infrarepresentades dins del cos o escala objecte de la convocatòria.

El decret de l'OPE també inclou una sèrie de mesures perquè els processos de selecció es regisquen pels principis d'agilitat, eficàcia i eficiència. S'estan preparant una sèrie d'ordres que, entre altres coses, fusionaran convocatòries de l'OPE de 2017 amb la de 2018 en aquells processos en què siga possible.

També es crearà una Comissió Permanent de Selecció que, entre les seues funcions, serà l'encarregada de l'elaboració i correcció de les proves comunes que hi haja en diferents convocatòries.

Segons ha explicat Gabriela Bravo, aquestes mesures estan pensades, sobretot, "perquè no s'eternitzen els processos selectius", i, per això, "l'objectiu és que els processos dels cossos A1 i A2 tinguen una duració màxima d'11 mesos, i els dels restants cossos un màxim de 8 mesos".

Talls de veu relacionats

Declaracions de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo

Declaracions de la conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo