Presidència
Naix BlockchaIND 4.0

Fundeun lidera amb el suport de l'AVI un projecte per a impulsar el desenvolupament d'aplicacions basades en la tecnologia 'blockchain'

03/08/2019
- La xarxa permetrà a la Comunitat ser referent nacional i internacional en una de les tecnologies clau en la nova economia del coneixement
- La xarxa permetrà a la Comunitat ser referent nacional i internacional en una de les tecnologies clau en la nova economia del coneixement


La Fundació Empresa Universitat d'Alacant (Fundeun) du a terme el projecte BlockchaIND 4.0, que ha sigut aprovat per l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI) amb l'objectiu prioritari de donar impuls i suport actiu al desenvolupament d'aplicacions i projectes basats en 'blockchain' utilitzant la xarxa pública BlockchainFUE, que està afavorida pel grup d'investigació BAES de la Universitat d'Alacant (Blockchain Aplicat a les Administracions Públiques i les Empreses - Blockchain Lab).

El president de Fundeun, Manuel Cazorla, ha explicat que la xarxa 'blockchain' anomenada BlockchainFUE uneix les fundacions empresa-universitat de les universitats d'Alacant (Fundeun), València (ADEIT) i Castelló (FUE-UJI) "amb la finalitat d'ajudar a millorar l'ocupabilitat del talent universitari amb la certificació de competències adquirides en les pràctiques en empreses, formar en aquesta tecnologia disruptiva i prestar servei de xarxa i desenvolupament d'aplicacions també a les mateixes empreses".

Per a fer-ho, Fundeun durà a terme prèviament en les empreses industrials diagnòstics 4.0 per a conéixer el grau d'adaptació estratègica i cultural dels diferents habilitadors tecnològics, posant especial èmfasi en l'anàlisi de la realitat empresarial i l'estat de l'art del 'blockchain' a la Comunitat Valenciana. A més, es detectaran casos d'èxit d'empreses que hagen implementat eficientment el 'blockchain' en la seua cadena de valor i que servisquen de referència a altres indústries.

Posteriorment, BlockchaIND 4.0 oferirà a les empreses de la Comunitat Valenciana els mitjans i mecanismes que els faça més fàcil implementar aquesta tecnologia mitjançant la realització el mes de novembre, a la Universitat d'Alacant, del hackató 'HackaCHAIN en Blockchain'.

A aquesta trobada multidisciplinària seran convidats l'alumnat, les persones titulades, programadors i programadores, persones emprenedores i empreses per a testar i desenvolupar aplicacions basades en la xarxa pública BlockchainFUE. Els projectes per a implementar estaran relacionats amb els reptes industrials detectats prèviament en els diagnòstics empresarials.

El propòsit de l'esdeveniment serà incentivar la col·laboració publicoprivada, la connexió del talent universitari i la generació de sinergies i projectes cooperatius en l'àmbit del 'blockchain' beneficiosos per a l'empresa industrial que suposen escenaris més fiables respecte a la revelació de la informació, la transmissió del valor i la relació de les empreses industrials amb els clients i proveïdors.

Aquest ús de la tecnologia i la infraestructura de base que s'utilitzarà, oferida pel grup d'investigació BAES, permetrà desenvolupar projectes que incorporen més seguretat i transparència en els processos de les empreses industrials, així com la simplificació dels processos tradicionals d'auditoria i traçabilitat.

BlockchaIND 4.0 es tancarà amb el fòrum autonòmic 'Innovar és possible amb Blockchain 4.0' amb la finalitat de disseminar els resultats aconseguits i impulsar les sinergies de l'ecosistema d'innovació de la Comunitat Valenciana basat en aquesta tecnologia.

La finalitat última és situar la Comunitat Valenciana dins del context europeu com un territori sensible als beneficis que aporta 'blockchain' a la ciutadania, a l'ocupació qualificada i a les empreses innovadores, amb la qual cosa es reforça, a més, el paper de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), com a impulsora de la innovació tecnològica i empresarial.

A més, dotarà a les empreses de la Comunitat dels recursos i capacitats tecnològics i humans necessaris vinculats a aquesta tecnologia i servirà per a consolidar un estàndard interoperable que garantisca la transparència a escala empresarial.