Presidència
Financiación municipal

La Generalitat fixa en 80 milions d’euros el finançament als ajuntaments a través del Fons de Cooperació Municipal per al 2023

20/06/2022
  • La Generalitat aportarà 40 milions i, segons el que es preveu en la llei, la Diputació d’Alacant, 13,4 milions d’euros, la de Castelló, 6 milions i la de València, 20,4 milions
  • La Llei del Fons de Cooperació Municipal, aprovada el novembre de 2021, estableix la participació de les diputacions provincials 
  • 542 municipis i 7 entitats locals menors de la Comunitat Valenciana són les beneficiàries del Fons de Cooperació Municipal

La Generalitat ha fixat en 80 milions d’euros el finançament que rebran els ajuntaments i entitats locals menors per mitjà del Fons de Cooperació Municipal per al 2023. 

Així ho ha acordat el ple del Consell reunit aquesta setmana, que ha donat el vistiplau al Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal, que estableix el finançament destinat als municipis que presten serveis públics essencials, amb la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania. Per això, el fons beneficia un total de 542 municipis i 7 entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, el director general d’Administració Local de la Generalitat Valenciana, Toni Such, ha subratllat que el pla sectorial de finançament té “gran importància” perquè fixa les quantitats anuals que la Generalitat, per mitjà del Fons de Cooperació Municipal, distribuirà a la totalitat dels municipis de la Comunitat Valenciana, així com l’“aportació obligatòria” de les diputacions provincials a les corporacions locals. 

En concret, per a 2023 la Generalitat aportarà de fons propis 40 milions d’euros i, segons el que es preveu en la llei, les diputacions provincials, uns altres 40 milions, dels quals 13.457.645 són de la Diputació d’Alacant, 6.063.840, de la Diputació de Castelló i 20.478.515, de la Diputació de València.

Per a l’elaboració del pla i l’assignació de recursos s’ha dut a terme una anàlisi de la situació de finançament dels municipis en l’exercici 2020. Aquest estudi destaca que l’autonomia fiscal, considerada com la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris fets en l’exercici, va ascendir a un 57,64 %, la qual cosa situa la recaptació d’aquests ingressos en el 87,13 %.

El document també reflecteix les diferències en les transferències corrents que fan les diputacions provincials als municipis de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa, el pla preveu, en el marc de la Llei reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors, que totes les diputacions estiguen obligades a incloure en els pressupostos els mateixos recursos econòmics que disposa la Generalitat per al finançament dels municipis a través del Fons de Cooperació. 

En aquesta línia, el director general ha recordat que la Llei del Fons de Cooperació Municipal, que ha sigut aprovada fa poc per les Corts, “és una garantia d’estabilitat en el finançament dels ajuntaments” i implica l’assignació de “recursos incondicionats” que es distribueixen de “manera objectiva” a la totalitat dels municipis de la Comunitat Valenciana. 

En opinió de Such “es tracta d’una injecció de liquiditat de la qual els ajuntaments poden disposar de manera àgil i ràpida per a destinar-la al que consideren més oportú”.


240 milions d’euros des de 2016

Des de la posada en marxa del fons el 2016, la Generalitat ha injectat als ajuntaments un total de 240 milions d’euros de manera progressiva i incondicionada, quantitat a què se sumen els 40 milions de l’exercici 2023. 

El criteri d’aportació als municipis més menuts s’ha triplicat i ha passat de 3.000 euros a 10.000 euros mínim per ajuntament, una quantia que es manté el 2023, amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament dels municipis afectats pel despoblament, la qual cosa permetrà millorar la seua liquiditat econòmica.

Segons ha explicat el director, “és necessari que la Generalitat actue com a garant del municipalisme, de l’estratègia de l’àmbit local i intervinga per a corregir desequilibris i desigualtats en l’actual context social, econòmic i polític”.

Sobre aquest tema, Such ha considerat que el sistema de finançament local “ha de ser eficient i estructurat i enfortir el nivell bàsic i el municipal, en què radica el poder polític i la representació democràtica més pròxima als ciutadans i ciutadanes”.  
 

Vídeos relacionats

La Generalitat aportará 40 millones y según lo previsto en la ley la Diputación de Alicante 13,4 millones de euros, la de Castellón 6 millones y la de Valencia 20,4 millones, previsto según en la ley

Talls de veu relacionats

- Declaracions del director general d'Administració Local de la Generalitat Valenciana, Toni Such