Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives
Pleno del Consell

El Consell aprova el subministrament d'urgència de 8.000 purificadors d'aire per als centres educatius

05/02/2021
El Consell aprova el subministrament d'urgència de 8.000 purificadors d'aire per als centres educatius
- Els dispositius, amb un import total de 7.598.800 euros, s'hi instal·laran per a garantir la seguretat d'alumnat, professorat i treballadors
- Els dispositius fan circular l'aire a través de filtres amb fibres que retenen els virus i es poden traslladar d'aula
- Els dispositius, amb un import total de 7.598.800 euros, s'hi instal·laran per a garantir la seguretat d'alumnat, professorat i treballadors
- Els dispositius fan circular l'aire a través de filtres amb fibres que retenen els virus i es poden traslladar d'aulaEl Ple del Consell ha acordat el subministrament d'urgència de 8.000 purificadors d'aire destinats a centres educatius de la Comunitat Valenciana, com a mesura de prevenció i higiene contra la COVID-19.

Aquests dispositius, amb un import total de 7.598.800 euros (IVA inclòs), s'hi instal·laran per a garantir que l'activitat educativa presencial es desenvolupa de manera segura, tant per a l'alumnat com per al professorat i la resta de treballadors.

La majoria dels espais educatius es ventilen de manera natural, però en casos puntuals en què hi ha dificultats de ventilació natural es recorre a aquesta classe de dispositius de purificació d'aire.

En aquesta línia, els 8.000 purificadors serviran per a garantir la ventilació adequada de les aules dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, que s'ha revelat com una mesura efectiva enfront de la pandèmia.

Aquesta classe de dispositius es preveuen en la guia per a ventilació en aules que ha redactat la Generalitat junt amb experts i investigadors de l'Institut de Diagnòstic Ambiental IDAEA-CSIC i tècnics de l'associació MESURA.

La guia explica com s'han de ventilar les classes per a reduir el risc de contagi per la COVID-19 per via aèria i dona pautes per a la ventilació correcta segons el volum que s'ha de ventilar, el nombre i l'edat dels ocupants i l'activitat que s'hi desenvolupa.

Al mateix temps, planteja solucions i exemples de diverses situacions a les escoles i ofereix eines per a determinar si la ventilació és l'adequada i els sistemes per a assolir-la.

La guia recomana, en períodes de fred, disposar de roba d'abric còmoda, així com seguir les instruccions que dicta per a equilibrar una ventilació adequada amb una temperatura confortable a les aules.

Així mateix, la guia indica que, si la ventilació natural no és viable a causa de condicions meteorològiques adverses, es poden implementar solucions mitjançant la purificació d'aire.

Filtratge eficient

La ventilació de les aules ja es du a terme d'acord amb el que determina el Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitàries en el curs 2020-2021, segons el qual es mantenen les aules permanentment ventilades.

No obstant això, per als dies més freds de l'hivern, i quan no siga possible ventilar per mitjans naturals, és necessari establir sistemes mecànics de purificació i filtratge de l'aire que, en concurrència amb altres mesures de prevenció, permeten l'exercici de l'activitat docent presencial.

Per aquest motiu, el Consell ha aprovat el subministrament als centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana de 8.000 purificadors equipats amb filtres HEPA H13, aptes per a aquelles aules que s'han hagut d'habilitar i que no tenen prou ventilació natural.

Aquests equips tenen com a missió fer circular l'aire de l'estança a través de filtres formats per fibres molt eficients que retenen virus, bacteris i altres partícules en suspensió com ara pols i pol·len.

Com que aquests equips garanteixen un filtratge eficient de l'aire de l'aula en la duració aproximada d'una classe, es poden utilitzar de manera alternativa en dues aules, amb la qual cosa es garanteix el filtratge de les dues.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Los dispositivos, con un importe total

Talls de veu relacionats

- Declaracions de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra