Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Movilidad sostenible

Obres Públiques inicia un estudi per a definir les actuacions de la Generalitat per a impulsar el transport ferroviari de mercaderies

06/04/2021
Obres Públiques inicia un estudi per a definir les actuacions de la Generalitat per a impulsar el transport ferroviari de mercaderies
- El conseller Arcadi España assenyala que "només el 4 % de les mercaderies es transporta per tren, mentre que la mitjana de la Unió Europea se situa en el 18 %"
- Per al titular d'Obres Públiques, "la transició cap a una nova normalitat fa necessari incrementar la utilització del transport ferroviari de mercaderies com més prompte millor"
- El conseller Arcadi España assenyala que "només el 4 % de les mercaderies es transporta per tren, mentre que la mitjana de la Unió Europea se situa en el 18 %"
- Per al titular d'Obres Públiques, "la transició cap a una nova normalitat fa necessari incrementar la utilització del transport ferroviari de mercaderies com més prompte millor"La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat un estudi per a identificar i definir les actuacions que pot desenvolupar la Generalitat Valenciana amb l'objectiu d'impulsar el transport ferroviari de mercaderies i establir els procediments necessaris per a desenvolupar-lo i les vies per a finançar-lo.

Segons ha explicat el conseller Arcadi España, "el transport ferroviari de mercaderies és una línia estratègica prioritària de la Generalitat Valenciana, ja que té un paper fonamental en el desenvolupament d'un sistema logístic sostenible i eficient".

Així, ha recordat que el 25 % de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle a la Unió Europea es produeixen pel transport i dins del transport el menys contaminant és el ferroviari, respecte del qual, especialment en el cas de les mercaderies, Espanya està encara molt lluny de la mitjana comunitària. A Espanya ?ha continuat el conseller? "només el 4 % de les mercaderies es transporta per tren, mentre que la mitjana de la Unió Europea se situa en el 18 %".

Per tant, Arcadi España ha insistit que "hem de donar un impuls molt fort a Espanya i a la Comunitat Valenciana per a poder assolir aquesta mitjana comunitària de transport per ferrocarril, només així aconseguirem complir els objectius que ha traçat la Unió Europea en el Pacte Verd Europeu de reduir al 90 % el CO2 del transport l'any 2050".

En aquest sentit, hi ha afegit que "l'actual context derivat de la transició cap a una nova normalitat fa que siga més rellevant encara incrementar la utilització del transport ferroviari de mercaderies com més prompte millor".

Per al conseller, "és molt important estudiar bé aquest tema, impulsar juntament amb el sector privat totes les accions necessàries per a fomentar el transport de mercaderies per ferrocarril en el conjunt de la Comunitat Valenciana i aprofitar també infraestructures com el corredor mediterrani".

De la mateixa manera, ha destacat Arcadi España, "s'ha d'escometre immediatament un pla integral de foment i promoció d'aquest mode de transport". Per la qual cosa, aquest estudi per a concretar les accions que cal dur a terme des de la Generalitat, que donen un vertader impuls al transport ferroviari de mercaderies, cobra gran importància, ha indicat el conseller.

Estudi per a l'impuls del transport de mercaderies a la Comunitat

Els treballs que cal desenvolupar determinaran les possibilitats reals d'utilització de les autopistes ferroviàries en el transport de mercaderies i identificaran fórmules de participació de la Generalitat Valenciana en la gestió de càrregues. També s'hi inclou un estudi complet i detallat de totes les vies i fórmules de finançament de les actuacions d'impuls del transport ferroviari de mercaderies.

A més, s'establirà un catàleg d'actuacions concretes que permeten el desenvolupament del transport ferroviari de mercaderies a la Comunitat Valenciana i s'elaborarà un estudi de la demanda i de la viabilitat econòmica de la terminal intermodal de mercaderies de Sagunt.

D'acord amb els objectius, l'estudi quedarà estructurat en cinc blocs, precedits d'una anàlisi prèvia dels aspectes més rellevants de la xarxa, com ho són la seua capacitat, els possibles colls d'ampolla, les característiques de la seua explotació, els actuals operadors i l'estructura i la composició de la demanda (frescos-refrigerats, càrrega general, càrrega intermodal, líquids/sòlids a granel, ...).

En un primer bloc s'analitzaran i s'avaluaran els mecanismes de finançament de les actuacions logístiques dirigides a impulsar el transport ferroviari de mercaderies. El segon se centrarà en les actuacions per a estimular l'ús de les autopistes ferroviàries.

El tercer bloc es destinarà a analitzar la gestió de càrregues, amb especial èmfasi en la manera en què la Generalitat pot participar per a fomentar el transport ferroviari de mercaderies. El quart contindrà els apartats de l'estudi dedicats a establir i descriure propostes d'actuacions concretes per a impulsar el transport de mercaderies.

En el cinqué, i últim, bloc es durà a terme un estudi de viabilitat econòmica de la terminal intermodal de Sagunt basat en l'anàlisi prèvia de la demanda del transport de mercaderies en el radi d'acció d'aquesta terminal.

Galeria d'imatges