Hisenda i Model Econòmic

El Consell subscriu un conveni amb la Universitat de València per a crear la Càtedra de Tributació Autonòmica

09/04/2021
- Permetrà el desenvolupament de línies d'investigació en matèria de fiscalitat que siguen útils en el disseny de les polítiques de la Generalitat
- Comptarà amb una dotació de 30.000 euros per a impulsar activitats formatives i culturals de difusió del coneixement
- Permetrà el desenvolupament de línies d'investigació en matèria de fiscalitat que siguen útils en el disseny de les polítiques de la Generalitat
- Comptarà amb una dotació de 30.000 euros per a impulsar activitats formatives i culturals de difusió del coneixementEl Ple del Consell ha aprovat subscriure un conveni entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Universitat de València (UV) mitjançant el qual es crearà la Càtedra de Tributació Autonòmica de la Comunitat Valenciana, que permetrà el desenvolupament de línies d'investigació i d'interés comú entre la Universitat i la Conselleria d'Hisenda en matèria de fiscalitat.

L'objectiu és comptar amb instruments per a l'anàlisi d'informació i el processament de dades que siguen útils en el disseny i l'execució de la política normativa en matèria tributària de la Generalitat, tant dels tributs propis com dels cedits, que faciliten la presa de decisions.

Des de la Càtedra es realitzarà una tasca centrada en el desenvolupament d'activitats formatives, la generació de coneixement sobre la base de la investigació especialitzada i la difusió d'aquestes tasques mitjançant jornades, conferències i publicacions, que possibilitaran més participació social.

Per a fer-ho es preveuen tant activitats formatives com culturals, d'investigació i d'extensió universitària, orientades cap al coneixement i la difusió permanent des de l'àmbit universitari.

Entre les activitats de generació de coneixement es preveu el desenvolupament d'estudis d'avaluació de la política fiscal de la Generalitat i l'impuls de projectes d'investigació sobre tributació.

La Càtedra comptarà amb una dotació econòmica de 30.000 euros i el pressupost podrà incloure també les aportacions que hi facen sòcies o socis patrocinadors que vulguen donar suport a les activitats que desplegue.

Comissió de Seguiment

Des de la Direcció General de Tributs i Joc de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic es designaran dos representants de la Generalitat per a formar part de la Comissió Mixta de Seguiment i Control del conveni i s'establiran els objectius i les actuacions que ha d'atendre el contingut del programa anual de la Càtedra.

Per la seua banda, la Universitat de Valenciana també designarà dos representants per a formar part d'aquesta comissió, que serà presidida pel vicerector o vicerectora amb competències delegades del rector o rectora per a la gestió de les càtedres de la Universitat. La Comissió garantirà una presència equilibrada de sexes entre els seus components.