Sanitat Universal i Salut Pública

El Consell aprova la Declaració d'emergència per a contractar serveis de control de qualitat dels EPI davant del contagi de coronavirus

16/04/2021
- S'ha contractat el servei de control de qualitat dels EPI per un import de 145.000 euros
- També valida la Declaració d'emergència per a contractar serveis de difusió de campanyes informatives per un import d'1.000.000 d'euros
- S'ha contractat el servei de control de qualitat dels EPI per un import de 145.000 euros
- També valida la Declaració d'emergència per a contractar serveis de difusió de campanyes informatives per un import d'1.000.000 d'eurosEl Ple del Consell ha aprovat la Declaració d'emergència per a la contractació del servei de control de qualitat del material que integra els equips de protecció individual (EPI) davant del contagi de COVID-19.

Es considera convenient realitzar estudis d'esterilitat, filtració bacteriana, respirabilitat, resistència i permeabilitat que garantisquen que es tracta d'un mitjà de protecció dels professionals sanitaris en l'exercici de la professió que impedeix el contagi de la COVID-19.

Així mateix, aquests equips, adquirits per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, també han de complir amb la normativa europea en la matèria.

Per això, cal contractar, a través del procediment d'emergència, les proves necessàries de verificació de la qualitat dels EPI. L'import total d'aquest servei ascendeix a 145.000 euros.

Així mateix, el Ple del Consell també ha validat la Declaració d'emergència per a contractar serveis de difusió a la ciutadania de les campanyes informatives derivades de la situació provocada per la COVID-19. Aquests serveis s'han contractat per un import total d'1 milió d'euros.

L'objectiu és que la ciutadania conega totes les mesures i accions que s'adopten per a garantir la salut de la població de la Comunitat Valenciana.

Per això, cal contractar d'emergència campanyes de comunicació que inclouen el servei de creativitat de les campanyes d'informació i conscienciació, així com el servei d'agència de comunicació per a la inserció de la campanya en els mitjans de comunicació.