Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell col·labora amb l'Associació de Dissenyadors per a impulsar la innovació i l'economia circular a través del disseny en les empreses

09/07/2021
- El conveni preveu accions per a consolidar la plataforma 'encircular.es' com a via d'implementació de l'ecodisseny en el teixit productiu
- Es millorarà l'eina d'autodiagnòstic per a afavorir l'ús del disseny com a via per a elevar la competitivitat de les empreses
- El conveni preveu accions per a consolidar la plataforma 'encircular.es' com a via d'implementació de l'ecodisseny en el teixit productiu
- Es millorarà l'eina d'autodiagnòstic per a afavorir l'ús del disseny com a via per a elevar la competitivitat de les empresesEl Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) amb la finalitat d'impulsar accions que permeten reforçar el disseny com un dels eixos estratègics de la innovació en el teixit productiu, de manera que es contribuïsca a incrementar la competitivitat de les empreses i a accelerar la transició de l'economia lineal a la circular.

L'acord, que preveu una aportació de 150.000 euros, pretén afavorir la integració del disseny en les empreses perquè aconseguisquen els seus objectius d'una manera més eficient i, en última instància, milloren la seua productivitat i competitivitat en el mercat global.

Així mateix, preveu l'execució d'accions encaminades a implementar un model empresarial responsable que genere impacte econòmic, social i mediambiental positiu a través del disseny, d'acord amb l'estratègia de creixement sostenible que promou la Unió Europea.

Entre les actuacions que es finançaran destaca la incorporació de millores i noves funcionalitats en el kit d'autodiagnòstic D-Tool, desenvolupat per l'ADCV, que avalua de manera gratuïta la gestió empresarial del disseny, al mateix temps que proposa pautes per a elevar la productivitat.

En aquesta nova versió, batejada com D-Tool Box, es presentaran per separat les diferents eines d'avaluació, de manera que resulten més accessibles i efectives a les empreses, que podran obtindre resultats d'una forma més ràpida i gràfica en funció de les seues necessitats.

L'aplicació incorporarà, a més, un nou instrument, que es desenvoluparà en col·laboració amb el Departament de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València (UV), per a proporcionar una orientació del disseny de les empreses mitjançant un procés d'avaluació i mesurament, que es completarà amb la identificació d'aspectes clau i la proposta de millores.

D'aquesta manera, es pretén guiar les empreses de tots els sectors d'activitat en la gestió del disseny perquè puguen prendre decisions respecte de productes innovadors que augmenten la seua productivitat i competitivitat.

D'altra banda, l'aportació de l'AVI permetrà consolidar la plataforma encircular.es com a font de recursos perquè el teixit productiu afronte amb garanties la transició cap a una economia circular, tenint en compte que fins al 80 % de l'impacte ambiental d'un producte es determina en la seua fase de disseny, segons estableix la Unió Europea en l'European Green Deal.

Amb la finalitat d'impulsar l'adopció de criteris d'ecodisseny, l'ADCV es compromet també a detectar i difondre nous casos d'èxit empresarials com a via per a transmetre models de negoci i bones pràctiques circulars i innovadores en la producció industrial.

Aquesta tasca es completarà amb la divulgació de contingut expert que ajude a transmetre coneixement i estenga la capacitat de generar sinergies, a través de trobades sectorials en les quals es presentarà la plataforma, i s'aportarà contingut de qualitat i adaptat a les potencialitats de cada cas.

Finalment, s'examinaran iniciatives en l'àmbit de l'economia circular que contribuïsquen a identificar necessitats que permeten orientar les polítiques d'innovació empresarial basades en la sostenibilitat.

Aquesta iniciativa, alineada amb l'estratègia de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, reforça les polítiques públiques de suport al disseny impulsades per la Generalitat, a uns mesos que València allotge en 2022 la capitalitat mundial, després de la seua designació pel World Design Fòrum.