Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Innovació convoca ajudes per a la realització de projectes d'investigació acadèmica

15/07/2021
- Es podran presentar les sol·licituds de l'1 al 30 de setembre de 2021
- Es podran presentar les sol·licituds de l'1 al 30 de setembre de 2021


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar-los durant el curs acadèmic 2021/2022.

La Generalitat destinarà 36.000 euros per a finançar aquest programa d'investigació que pretén incentivar i desenvolupar la creació i la investigació humanística, científica, tècnica i artística d'excel·lència; la formació d'investigadors i creadors; el desenvolupament de línies i projectes d'investigació, i el treball interdisciplinari del personal investigador dels centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat.

Podran sol·licitar les ajudes els 13 centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat en les disciplines de Música, Disseny, Dansa, Ceràmica i Art Dramàtic, en el període comprés entre l'1 i el 30 de setembre de 2021.

La sol·licitud haurà d'estar signada per la direcció del centre i estarà disponible en la web de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artistics (ISEACV), consulteu ací. Junt amb la sol·licitud hi haurà la relació certificada de participació del grup d'investigació, amb la signatura de la direcció del centre, i el projecte a avaluar.

La presentació de sol·licituds es farà exclusivament de manera telemàtica a través del correu iseacv@gva.es.