Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova convenis amb els instituts tecnològics AINIA i AIMPLAS en el marc de l'especialització intel·ligent

06/08/2021
- La Generalitat finança amb 300.000 euros cadascun dels projectes d'AINIA i AIMPLAS
- La Generalitat finança amb 300.000 euros cadascun dels projectes d'AINIA i AIMPLAS


El Ple del Consell ha aprovat els convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i l'Institut Tecnològic d'Alimentació (AINIA) i l'Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS) per a finançar projectes d'innovació en col·laboració amb empreses, en el marc de l'especialització intel·ligent, durant l'exercici 2021.

Per a això, la Conselleria d'Innovació ha creat una línia de col·laboració amb els Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D+I de caràcter no econòmic, en el marc de l'especialització intel·ligent, a fi de contribuir a la transformació del model productiu valencià, de manera que permeta afrontar amb garanties els reptes de futur a què s'enfronta la societat.

En aquest marc, el Consell ha aprovat l'assignació de 300.000 euros per a finançar cadascun dels projectes d'aquests dos instituts tecnològics.

En concret, la Generalitat col·labora en el projecte VEGEXT de l'Institut Tecnològic d'Alimentació, que consisteix en la investigació de solucions tecnològiques per a la generació de noves estructures anàlogues a les càrnies, aplicant tecnologies d'extrusió innovadores i emprant fonts de proteïna i ingredients d'origen vegetal.

Quant a l'Institut Tecnològic del Plàstic, la Generalitat contribueix al finançament del projecte VETERIA-21, consistent en el desenvolupament de processos avançats de fabricació per a l'obtenció de materials sostenibles per a la indústria del vehicle elèctric, així com l'optimització dels processos de substitució de metalls en les carcasses de bateries de vehicles elèctrics sense perdre de vista la sostenibilitat i circularitat de les noves solucions.

Les despeses subvencionables per aquest conveni inclouen els recursos humans necessaris per al desenvolupament del projecte, les despeses de contractació de serveis externs, les despeses indirectes de funcionament i personal, les inversions necessàries per a l'exercici d'activitats financeres i les despeses d'auditoria.