Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova el conveni per a la Unitat ELLIS d'Alacant

06/08/2021
- La fundació, privada i sense ànim de lucre, rebrà 1,5 milions d'euros
- La fundació, privada i sense ànim de lucre, rebrà 1,5 milions d'euros


El Ple del Consell ha acordat el conveni entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Fundació de la Comunitat Valenciana Unitat ELLIS Alacant, per a la investigació en intel·ligència artificial.

El conveni preveu una subvenció d'1,5 milions d'euros que s'utilitzaran per a complir la missió i visió d'ELLIS Alacant, que inclou, entre altres activitats, treball d'investigació en tres línies, la contractació d'estudiants del programa de doctorat ELLIS i l'atracció del talent investigador excel·lent.

El desenvolupament de programes d'investigació sobre IA que desenvoluparà ELLIS Alacant se centra, concretament, en tres àmplies àrees: modelatge del comportament humà (tant en l'àmbit individual com en l'agregat), el desenvolupament de sistemes intel·ligents interactius i els desafiaments i les limitacions dels sistemes d'intel·ligència artificial que s'utilitzen per a la presa de decisions.

Per a impulsar ELLIS Alacant, i seguint els principis d'ELLIS Europa, el 25 de maig de 2020 es va constituir la Fundació de la Comunitat Valenciana Unitat ELLIS Alacant, que es regeix pels estatuts protocol·litzats en l'escriptura pública de constitució de la fundació de 25 de maig de 2020, i que va ser inscrita en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana amb caràcter d'investigació.

ELLIS Alacant es constitueix com a fundació privada sense ànim de lucre, que no forma part del sector públic instrumental de la Generalitat, l'objecte i finalitats de la qual, de manera sintètica, és la realització d'investigació científica bàsica d'excel·lència en intel·ligència artificial per part de personal científic de prestigi internacional de la Fundació ELLIS Alacant.

També pretén contribuir a generar un impacte econòmic i social positiu en l'àmbit territorial preferencial, atraient, retenint i formant el talent excel·lent investigador, així com contribuir al fet que la investigació d'excel·lència en IA impulse la promoció d'Europa com un actor prominent a escala global en aquest camp.