Hisenda i Model Econòmic

El Consell accepta la cessió gratuïta d'un immoble al centre El Prat de Llíria per a destinar-lo a persones amb diversitat funcional

12/08/2021
- L'immoble quedarà adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
- L'immoble quedarà adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives


El Consell ha acceptat la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, d'un immoble situat al complex cívic El Prat de Llíria per a destinar-lo a centre per a persones amb diversitat funcional.

La cessió que ha fet l'Ajuntament de Llíria es refereix a un habitatge de 6.704 metres quadrats de superfície, sobre la qual hi ha construïts dos edificis d'una planta. El centre cívic El Prat està situat a la carretera de Llíria a Olocau.

Aquest traspàs està subjecte al compromís de destinar aquest espai a centre per a persones amb diversitat funcional durant tota la cessió. L'immoble cedit s'incorporarà a l'Inventari general de béns i drets de la Generalitat, en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic social assistencial adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

En cas d'incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata de l'immoble a la corporació local i es donarà de baixa l'espai de l'Inventari general de béns i drets de la Generalitat.