Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Innovació

La Generalitat finança enguany, a través de l'AVI, 421 projectes d'innovació, una xifra rècord en la seua història

13/08/2021
- El nombre d'ajudes s'incrementa un 159 % respecte de 2020
- S'hi han concedit 52,2 milions d'euros, una quantitat que supera la suma de les tres convocatòries anteriors
- El nombre d'ajudes s'incrementa un 159 % respecte de 2020
- S'hi han concedit 52,2 milions d'euros, una quantitat que supera la suma de les tres convocatòries anteriorsL'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) donarà suport enguany a un total de 421 peticions per a desenvolupar projectes d'R+D+I en col·laboració, la qual cosa suposa un 159 % més que fa un any, una xifra rècord en la història de l'agència i la major convocatòria de suport al sistema valencià de la innovació.

En total, l'AVI ha concedit 52,2 milions d'euros per a finançar el desenvolupament de solucions innovadores a desafiaments de gran impacte social i econòmic. Aquesta quantitat supera la suma de les tres convocatòries anteriors i quadruplica la inversió del passat exercici. A més, s'elevarà fins als 57,4 milions d'euros en les pròximes setmanes com a conseqüència d'una modificació pressupostària que permetrà atendre projectes que s'havien quedat sense aportació pública per falta de pressupost.

D'acord amb les dades provisionals, i fins que es formalitze aquest increment pressupostari, l'AVI ha concedit el 34,6 % dels fons sol·licitats per les entitats que han concorregut a la convocatòria. Per províncies, València ha rebut el 37,2 % de l'import sol·licitat, Alacant un 37,1 % i Castelló el 32,2 %.

Per nombre de sol·licituds ateses, s'han protegit el 51 % de les sol·licituds presentades en tota la Comunitat Valenciana, després de l'avaluació dels expedients.

Encara que no hi ha criteri territorial per a la concessió, ha rebut ajudes de l'Agència el 61 % dels expedients presentats per organitzacions i institucions radicades a la província de Castelló (48 d'un total de 78), mentre que s'han aportat fons al 51 % de les sol·licituds procedents de València (306 de 595) i a un 47 % de les d'Alacant (63 sol·licituds de 147).

Aquestes xifres comprenen exclusivament les sol·licituds d'ajuda, però els beneficiaris d'aquests fons destinaran part d'aquestes quantitats a la contractació de grups d'especialistes i entitats col·laboradores per a l'execució dels treballs, per la qual cosa l'impacte i la distribució de les ajudes en el conjunt del territori serà superior.

Equips d'investigació de les universitats de la Comunitat Valenciana, empreses i instituts tecnològics de les tres províncies col·laboren per a desenvolupar els projectes.

A diferència de les ajudes directes, en les convocatòries en concurrència competitiva les subvencions es concedeixen basant-se en un procediment en què empleats públics avaluen i comparen les sol·licituds presentades d'acord amb uns criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria de la subvenció.

Aquests requisits s'especifiquen en cada un dels sis programes que conformen les ajudes, són públics i poden consultar-se en la pàgina web de l'Agència (consulteu ací). En aquests es valora, entre altres aspectes, la qualitat cientificotècnica de la proposta, l'alineació amb les prioritats d'innovació establides pels comités assessors de l'AVI o l'impacte del projecte i la seua adequació a l'estratègia d'especialització intel·ligent RIS3CV.

L'Agència Valenciana de la Innovació compta en el seu consell de direcció amb representants de l'Administració de la Generalitat, de sindicats i patronal i d'universitats.

A més, l'Estratègia d'innovació de l'AVI és validada pel Comité Estratègic d'Innovació, en què participen persones investigadores de primer nivell, entre elles sis premis nacionals d'investigació, els directors dels instituts tecnològics i representants de companyies punteres amb elevat component investigador.