Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Energía sostenible

L'AVI impulsa el desenvolupament d'un nou parc eòlic per a ports capaç d'emmagatzemar l'excedent d'energia generada

28/08/2021
- Rover Maritime lidera un consorci en el qual participen les empreses Ingeomar, Geozone Asesores, Seaplace, la UPV i la Fundació ValenciaPort
- L'estudi de viabilitat tècnica i econòmica ha demostrat que és rendible implantar aquesta tecnologia valenciana en infraestructures portuàries
- Rover Maritime lidera un consorci en el qual participen les empreses Ingeomar, Geozone Asesores, Seaplace, la UPV i la Fundació ValenciaPort
- L'estudi de viabilitat tècnica i econòmica ha demostrat que és rendible implantar aquesta tecnologia valenciana en infraestructures portuàriesL'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha finançat el desenvolupament d'un nou sistema de fonamentació per a aerogeneradors marins, ideat específicament per a instal·lacions portuàries, que és capaç, a més, d'emmagatzemar internament l'energia generada, la qual cosa garanteix el subministrament d'electricitat fins i tot quan no bufa el vent.

Rover Maritime, companyia constructora valenciana especialitzada en infraestructures maritimoportuàries, ha liderat aquest projecte estratègic, batejat com a Wind-Store, que s'ha executat durant dos anys en col·laboració amb Ingeniería Avanzada de Obras Marítimas (Ingeomar), Geozone Asesores i Seaplace. A més, també hi han participat com a socis l'Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (Icitech) de la Universitat Politècnica de València i la Fundació ValenciaPort.

Aquesta nova tecnologia ofereix solucions a dos dels principals obstacles que fins ara han frenat el desplegament de l'energia eòlica marina a Europa. El primer és geològic, i és que les característiques de les costes espanyoles, amb una plataforma continental molt curta i grans profunditats fins al fons marí, dificulten la instal·lació dels sistemes d'aerogeneració tradicionals.

A aquest inconvenient se'n suma un altre d'intrínsec d'aquesta font d'energia verda, que és la intermitència. Els aerogeneradors només produeixen electricitat quan bufa el vent, i amb una quantitat dependent de la força que tinguen, per la qual cosa no es pot delegar el subministrament exclusivament a l'energia eòlica.

El nou sistema que ha dissenyat aquest consorci publicoprivat, amb el suport de l'AVI, planteja solucions innovadores als dos problemes. Així, enfront de la complexitat d'instal·lar parcs eòlics en mar oberta, Wind-Store planteja introduir l'energia eòlica en els ports, tant en instal·lacions de nou disseny com en les ja hi ha, i incorporar, a més, un sistema d'emmagatzematge d'energia intern. D'aquesta manera , l'energia renovable sobrant en moments de baixa es pot acumular i utilitzar posteriorment, encara que no bufe el vent.

Formigó d'ultraalta resistència

Per a desenvolupar aquesta solució, s'ha partit de la tecnologia de calaixos verticals de formigó, que són les estructures emprades per a la construcció de dics i molls portuaris.

En concret, s'han aprofitat les cel·les interiors d'aquests calaixos per a albergar els depòsits d'emmagatzematge d'energia, que s'han dissenyat a base de formigó d'ultraalta resistència, a fi de millorar-ne les prestacions i la durabilitat en el temps. També, s'ha definit una sèrie de metodologies innovadores per a l'estudi dels fons marins, necessaris en la fase de construcció.

A més del desenvolupament tècnic, que ja ha conclòs amb èxit, el projecte ha analitzat la rendibilitat d'instal·lar un parc eòlic de tres aerogeneradors al port de València, com a supòsit pràctic d'estudi. Els resultats assenyalen que, amb la demanda elèctrica actual, la solució seria viable des d'una triple perspectiva: tècnica, financera i socioeconòmica.

És més, el cost de produir l'energia eòlica marina generada a través de Wind-Store és inferior a les mitjanes anuals que estableix el Global Wind Energy Council (GWEC) indica en el seu informe global d'eòlica 'offshore'.

La iniciativa, en sintonia amb els principis de sostenibilitat, autogeneració i ecoeficiència impulsats per Brussel·les, suposen una oportunitat per a avançar en la descarbonització de l'activitat portuària, on s'està avançant en la implantació de tecnologies més sostenibles com, per exemple, l'electrificació dels molls o l'ús de gas natural en els vaixells.

Consorci publicoprivat

A més de coordinar tota la proposta, al llarg dels dos anys de treball, Rover Maritime ha aportat la seua tecnologia de construcció de calaixos de formigó i, juntament amb les enginyeries Ingeomar i Seaplace, han realitzat el disseny del nou calaix marítim per a albergar els depòsits, amb capacitat de suportar les càrregues de l'aerogenerador, el disseny de la peça de transició torre-aerogenerador i l'estudi de les operacions constructives necessàries per a la seua instal·lació.

Mentrestant, Geozone ha sigut el principal responsable de l'aplicació de la tomografia a la prospecció del fons marí i la Universitat Politècnica de València, per la seua banda, ha desenvolupat el depòsit de formigó d'ultraalta resistència, de manera que lidera el disseny d'aquest i la fabricació d'un prototip que s'ha validat en laboratori a la pressió real de treball.

Finalment, la Fundació ValenciaPort s'ha encarregat de realitzar l'anàlisi cost-benefici mitjançant la valoració de la instal·lació dels aerogeneradors i les seues respectives plataformes en l'espai marinoportuari del port de València.

Wind-Store connecta amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, coneguda com a RIS3, que coordina la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. En concret, amb la gestió sostenible de l'entorn dins de l'àrea d'especialització de tecnologies energètiques i mediambientals, que constitueix el quart eix de caràcter transversal.

Així mateix, també s'alinea amb les conclusions del Comité Estratègic d'Innovació Especialitzat (CEIE) en Tecnologies Habilitadores promogut per l'AVI, que aposta obertament per la cerca de solucions en l'àmbit d'eficiència en la generació, emmagatzematge i gestió d'energies renovables.