Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Ajudes comerç

Economia concedeix més de 3,1 milions en ajudes per donar suport a pimes comercials i artesanes i per a serveis destinats a persones consumidores

10/09/2021
- Beneficiaran a 410 pimes i micropimes del sector del comerç i l'artesania, a 35 entitats locals i a 13 associacions
- Corresponen a la convocatòria anticipada d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a 2021 dels programes Avalem Comerç, Avalem Artesania i Avalem Consum
- Beneficiaran a 410 pimes i micropimes del sector del comerç i l'artesania, a 35 entitats locals i a 13 associacions
- Corresponen a la convocatòria anticipada d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a 2021 dels programes Avalem Comerç, Avalem Artesania i Avalem ConsumLa Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit ajudes per més de 3,1 milions per a donar suport a pimes i micropimes comercials i artesanes, així com les accions d'informació i formació a persones consumidores que realitzen les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) i les associacions de consumidors.

Aquestes subvencions corresponen a la convocatòria anticipada d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a 2021 dels programes Avalem Comerç, Avalem Artesania i Avalem Consum.

El conseller Rafa Climent ha explicat que "aquestes ajudes pretenen d'una banda pal·liar els efectes negatius que afecten sectors vulnerables, com el del xicotet comerç i l'artesania, i per un altre donar suport a les actuacions d'informació i defensa de les persones consumidores que realitzen entitats locals i associacions".

Comerç i Artesania

La conselleria d'Economia ha concedit ajudes a 334 pimes i micro pimes del sector del comerç, per un import de 1.959.540 euros

Aquestes subvencions que formen part del programa Avalem Comerç es destinen a inversions en equipament per a l'establiment comercial i a la implantació de la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquest cas es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment

Per altra banda, en el marc del programa Avalem Artesania, la conselleria d'Economia ha concedit ajudes a 76 pimes i micro pimes per un import total de 232.791 euros. Aquestes ajudes podran destinar-se a les despeses de participació com a expositor en certàmens firals de caràcter artesà, a despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca, a la confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web i a accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

Les ajudes també permeten finançar l'assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives.

Suport a la informació i formació de persones consumidores

La conselleria ha concedit ajudes per valor de 280.970 euros en el marc del programa Avalem Consum a un total de 35 entitats locals que compten amb Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, o Junta Arbitral compartida, per a la realització d'activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum, així com activitats destinades a la informació de la persona consumidora com a fullets o altres accions divulgatives.

Aquestes ajudes també es podran destinar a donar suport al cost del personal tècnic de l'OMIC i les activitats dirigides a l'adhesió d'empreses/comerços/professionals a les juntes arbitrals de consum amb seu en la Comunitat Valenciana i a l'actualització i manteniment de programes i eines telemàtiques de gestió.

En l'àmbit del Consum també s'han concedit ajudes a 13 associacions de persones consumidores que presten els seus serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic. Aquestes subvencions, que ascendeixen a 651.636 euros, es destinaran al manteniment dels seus serveis i a la realització d'activitats formatives, educatives o informatives, dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum de les persones consumidores, especialment en aquelles matèries en les quals es produeixen un major nombre de consultes o reclamacions.