Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Estudios superiores

Universitats convoca beques per a l'alumnat dels centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància

24/09/2021
- L'objectiu és ampliar l'abast de les ajudes per a estudis universitaris a la majoria d'estudiants de la Comunitat Valenciana
- La Conselleria destina a aquestes beques un import de 50.000 euros
- L'objectiu és ampliar l'abast de les ajudes per a estudis universitaris a la majoria d'estudiants de la Comunitat Valenciana
- La Conselleria destina a aquestes beques un import de 50.000 eurosLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatòria de beques per a la realització d'estudis universitaris oficials de grau en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) situats a la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2020-2021.

En aquesta convocatòria, la Conselleria destina un import global màxim de 50.000 euros en beques per a subvencionar l'exempció del pagament dels crèdits matriculats pels estudiants en primera matrícula.

L'objectiu és ampliar l'abast perquè les beques d'estudis universitaris arriben a la majoria d'estudiants de la Comunitat Valenciana i així afavorir la competència, la conciliació, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

Podran ser beneficiaris els i les alumnes que no hagen complit 55 anys en la data de la fi del termini de presentació de les sol·licituds que cursen estudis universitaris en els centres associats de la UNED situats a la Comunitat Valenciana en el curs 2020-2021.

Els criteris d'adjudicació de les beques es determinen mitjançant tant criteris econòmics com requisits acadèmics.

Quant als requisits econòmics, la renda familiar a l'efecte d'aquesta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cada un dels membres computables de la família, corresponents a l'exercici 2020, i es calcularà
segons la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Els alumnes de primer curs hauran d'acreditar que estan matriculats d'almenys una assignatura en primera matrícula. La resta d'alumnat, a més, haurà d'acreditar haver superat en l'últim curs realitzat un percentatge que oscil·la entre el 60 i el 80 % dels crèdits en què haja estat matriculat.

La tramitació i la presentació de la sol·licitud es farà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA, a través del punt d'accés de la seu electrònica de la Generalitat (consulteu ací).

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Es pot consultar tota la informació sobre aquestes beques en l'enllaç següent: consulteu ací.