Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives
Ple del Consell

El Consell aprova un decret per a mobilitzar habitatges buits deshabitats i afavorir-hi l'accés dels valencians i valencianes

01/10/2021
El Consell aprova un decret per a mobilitzar habitatges buits deshabitats i afavorir-hi l'accés dels valencians i valencianes
- Oltra: "L'habitatge és un dret bàsic de les persones, per això cal impulsar mesures per a fomentar l'accés a habitatges dignes"
- L'objectiu principal és posar en el mercat aquells immobles que estan en mans de grans tenidors
- Oltra: "L'habitatge és un dret bàsic de les persones, per això cal impulsar mesures per a fomentar l'accés a habitatges dignes"
- L'objectiu principal és posar en el mercat aquells immobles que estan en mans de grans tenidorsEl Ple del Consell ha aprovat el decret per a la mobilització d'habitatges buits deshabitats, amb la qual cosa es pretén afavorir l'accés a l'habitatge, entés aquest com un dret vinculat al desenvolupament d'una vida digna.

En aquesta línia, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat que el Consell entén que l'habitatge "és un dret bàsic de les persones i no només un bé de mercat. Per això, cal afavorir l'accés de les valencianes i els valencians a habitatges dignes, especialment quan hi ha una gran quantitat d'habitatges buits".

El decret aprovat desenvolupa la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per a la funció social de l'habitatge, que va ser "la primera impulsada des del Consell del Pacte del Botànic i que preveu la intervenció de les administracions públiques sobre habitatges deshabitats i el foment del lloguer dels habitatges buits", ha apuntat la vicepresidenta.

"L'objectiu fonamental ?ha explicat? és mobilitzar els habitatges buits, centrant-se, principalment, en aquells que estan en mans de grans tenidors i establir les mesures de foment per a mobilitzar-los".

També s'inclou la creació del Registre d'habitatges deshabitats i la regulació de les sancions davant de l'incompliment de la funció social de l'habitatge, "amb la mirada posada a mobilitzar tots els habitatges buits de la Comunitat Valenciana".

Novetats

Entre les novetats que aporta el decret, hi ha la regulació de la declaració de l'habitatge deshabitat i la gestió per a registrar-lo; s'entén per deshabitat aquell que, sent propietat d'un gran tenidor, es declara com a tal mitjançant resolució administrativa per incomplir-ne la funció social.

En aquest punt, Oltra ha aclarit que gran tenidor és "la persona física o jurídica que tinga més de 10 habitatges i que exercisca activitat econòmica en l'àmbit immobiliari".

D'aquesta manera, el Registre d'habitatges deshabitats "constituirà un inventari informatitzat dels habitatges deshabitats dels grans tenidors i subministrarà informació per a realitzar la planificació de les polítiques públiques d'habitatge".

Una altra novetat és la creació de la 'Xarxa lloga'm', com a eina d'intermediació i foment del lloguer d'habitatges no habitats, i el Programa de lloguer solidari, com a iniciativa per a la rehabilitació de les estances no habitades, que se cediran a la Generalitat a fi de mobilitzar-les per a complir la funció social de l'habitatge.

Així mateix, es crea la 'Borsa habita', per a la disposició d'habitatges destinats a satisfer necessitats residencials de les persones o les unitats de convivència en situació d'emergència residencial.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Oltra: "L'habitatge és un dret bàsic de les persones, per això cal impulsar mesures per a fomentar l'accés a habitatges dignes"

Talls de veu relacionats

- Declaracions de la vicepresidenta, Mónica Oltra