Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza un conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la UPV per a finançar una unitat d'innovació empresarial

15/10/2021
- L'acord, dotat amb 250.000 euros, garanteix la continuïtat del grup d'innovació creat en l'i3M, centre de gestió de la UPV i el CSIC
- Es treballa en teràpies innovadores amb ultrasons per a fer front a l'infart ocular o a malalties neurològiques com l'Alzheimer
- L'acord, dotat amb 250.000 euros, garanteix la continuïtat del grup d'innovació creat en l'i3M, centre de gestió de la UPV i el CSIC
- Es treballa en teràpies innovadores amb ultrasons per a fer front a l'infart ocular o a malalties neurològiques com l'AlzheimerEl Consell ha autoritzat la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i la Universitat Politècnica de València (UPV) amb l'objectiu de finançar la Unitat Científica d'Innovació Empresarial (UCIE) creada en l'Institut d'Instrumentació per a Imatge Molecular (i3M), centre de titularitat compartida entre la UPV i el CSIC.

D'aquesta manera, es garantirà la continuïtat d'aquest grup especialitzat, un dels huit que s'han constituït, amb el suport de l'AVI, en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, reconeguts per la seua excel·lència investigadora, per a impulsar la transferència de coneixement i el desenvolupament de solucions tecnològiques i innovacions dirigides a les nostres empreses.

Aquesta missió es realitzarà, a més, en col·laboració amb altres organismes d'investigació i instituts tecnològics, amb la finalitat d'afavorir la connexió i les sinergies entre les diverses classes d'agents i per a enfortir així el sistema d'innovació.

Dotat amb 250.000 euros, el conveni cobreix els costos associats al funcionament d'aquesta unitat d'innovació, que gaudeix, per tant, d'independència econòmica respecte als recursos ordinaris del centre, destinats principalment a la investigació.

La iniciativa, alineada amb l'estratègia de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, pretén dinamitzar la innovació orientada cap al teixit productiu amb la finalitat d'elevar la competitivitat de les empreses radicades en el territori de la Comunitat Valenciana.

Gràcies al suport econòmic de l'AVI, l'i3M avançarà en la validació d'un sistema de neuromodulació frontal per al tractament de malalties neurològiques com l'Alzheimer, que millorarà l'eficàcia dels actuals procediments amb ultrasons, al mateix temps que abordarà el desenvolupament d'un nou sistema per al testatge de fàrmacs en animals de laboratori.

L'ús d'ultrasons com a teràpia per a evitar la ceguesa derivada de l'infart ocular o el disseny de noves tècniques per a l'obtenció d'imatge en regions, com la transcranial, en què actualment l'ultrasò presenta dificultats, són uns altres dels projectes que s'abordaran en l'àmbit d'aquest acord.

Així mateix, l'i3M treballarà en la tecnologia necessària per a posar en marxa un sistema de propagació aèria dels ultrasons que en permeta una implantació eficaç en la indústria.