Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Mobilitat

La Generalitat inicia l'elaboració del Pla d'acció de la Xarxa d'Itineraris No Motoritzats, que abastarà 3.360 quilòmetres en 289 ciclo-rutes

15/11/2021
La Generalitat inicia l'elaboració del Pla d'acció de la Xarxa d'Itineraris No Motoritzats, que abastarà 3.360 quilòmetres en 289 ciclo-rutes
- El document es pot consultar en la web de la Conselleria de Política Territorial
- Per a Arcadi España, l'èxit del model de mobilitat sostenible amb corredors no motoritzats requereix "una xarxa entrellaçada" per a comunicar amb seguretat àrees urbanes i focus de generació de desplaçaments
- El document es pot consultar en la web de la Conselleria de Política Territorial
- Per a Arcadi España, l'èxit del model de mobilitat sostenible amb corredors no motoritzats requereix "una xarxa entrellaçada" per a comunicar amb seguretat àrees urbanes i focus de generació de desplaçamentsLa Generalitat, per mitjà de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha iniciat el procediment d'elaboració del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial (PATS) de la Xarxa d'Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana (XINM). Es tracta d'una xarxa que es preveu que abaste 3.360 quilòmetres distribuïts en un total de 289 ciclo-rutes.

Així, en l'actualitat s'ha exposat a consulta pública prèvia aquest document, "que s'integra en el marc de l'estratègia de mobilitat del Consell i s'encamina a disminuir el nivell de motorització i la dependència del petroli del nostre model de transports, amb la consegüent reducció dels impactes negatius en l'àmbit energètic, ambiental i de la salut", ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Un dels compromisos del Govern Valencià", ha continuat el titular d'Obres Públiques, "és l'impuls d'actuacions encaminades al desenvolupament de models de mobilitat sostenible i, entre aquestes, les relacionades amb l'ús de la bicicleta i l'establiment i la millora d'itineraris de vianants".

"L'èxit del model de mobilitat sostenible basat en corredors no motoritzats passa per tindre una xarxa entrellaçada que, amb uns criteris mínims de seguretat i comoditat, comunique les àrees urbanes amb els focus de generació de desplaçaments quotidians de la població. Per això, amb instruments com la Xarxa, redoblarem esforços per a identificar-los i planificar la connexió d'aquests amb la malla de vials no motoritzats".

173 municipis

La XINM disposa actualment de 1.017 quilòmetres de vies per a vianants i ciclistes en servei, distribuïts al llarg de 119 ciclo-rutes, la longitud mitjana de les quals és de 8,8 quilòmetres (la longitud és molt variable, des dels 300 m de la CR-645 fins als 76,7 quilòmetres de la Via Verda Ojos Negros).

La província que té més quilòmetres de vies per a vianants i ciclistes és València, amb 417 quilòmetres (41 %), seguida d'Alacant, amb 367 quilòmetres (36 %) i, finalment, Castelló, amb 233 quilòmetres (23 %).

La xarxa travessa 173 termes municipals, la qual cosa representa un 32 % del total de municipis de la regió i pel que fa a les característiques funcionals, la gran majoria de les infraestructures que la conformen (51,7 %) són vies d'ús exclusiu ciclista.

El conjunt de les actuacions proposades en l'estudi de planejament elaborat per a ser incloses en la XINM ascendeix a un total de 2.350 quilòmetres de vies per a vianants i ciclistes, distribuïts al llarg de 225 ciclo-rutes, de les quals, 55 serien ja existents i es veurien completades.

Objectius del PATS

El PATS de la XINM preveu realitzar actuacions en cinc àmbits: finalització de cicló-rutes existents; connexió entre poblacions; mobilitat quotidiana; mobilitat recreativa i permeabilització d'infraestructures.

Un dels seus principals objectius és fomentar l'ús dels mitjans de transport sostenibles mitjançant l'oferta a l'usuari d'una xarxa completa, segura, accessible i còmoda.

En aquest sentit, es definirà una xarxa d'itineraris no motoritzats en la Comunitat, que complete la que ja hi ha i que permeta la interconnexió dels diferents trams, s'impulsarà el desenvolupament de noves vies metropolitanes no motoritzades i s'afavorirà l'accessibilitat en transport no motoritzat als centres generadors de mobilitat quotidiana com ara polígons industrials, centres educatius, sanitaris, comercials, intermodals, etc.

A més, es preveu generar una sèrie d'itineraris per a vianants i ciclistes que puguen ser integrats en altres rutes i itineraris de gran recorregut de tipus recreatiu i turístic com Eurovelo EV-8, la Via Litoral de la Comunitat Valenciana, les vies verdes i altres itineraris que faciliten l'accessibilitat a espais d'interés natural, paisatgístic o mediambiental.

Així mateix, es definiran les actuacions encaminades a millorar la permeabilitat de les grans infraestructures davant dels itineraris no motoritzats o es disposarà de catàleg digital actualitzat interoperable per les diferents administracions implicades.

Procés participatiu

El document es pot trobar en l'enllaç següent consulteu-ho ací i les persones interessades podran adreçar-se al Servei de Planificació de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, o a l'adreça electrònica

Aquesta consulta pública prèvia es realitza en virtut al recollit en el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), aprovat per decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, que reivindica la importància dels processos participatius per a guiar des del principi tot el procés de redacció dels plans i indica en el seu article 51 la necessitat d'efectuar actuacions prèvies de consulta pública.

Per això s'ha iniciat aquest tràmit mitjançant la publicació d'un document, amb el contingut indicat en el text legal, en la web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, perquè la ciutadania aporte suggeriments i opinions sobre el tema durant un termini de 20 dies hàbils

Galeria d'imatges