Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni entre Habitatge i l'IVF per a garantir crèdits i finançar actuacions d'habitatges col·laboratius

05/08/2022
  • La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge destina dos milions d'euros
  • L' IVF desenvoluparà la seua activitat com a intermediari financer preferentment respecte del sector privat

El Consell ha autoritzat un conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a la prestació d'avals destinats a garantir crèdits per a finançar actuacions d'habitatges col·laboratius. L'import inicial destinat a l'IVF serà de 2.000.000 euros.

L'objecte d'aquest conveni consisteix a regular el marc de col·laboració entre les parts mitjançant la creació en l'IVF d'un programa, a fi d'avalar els préstecs destinats a la realització d'actuacions d'habitatges en règim d'habitatges col·laboratius, formalitzades pels adjudicataris del dret de superfície o titulars del dret de propietat.

La Vicepresidència Segona té com a principal objectiu l'acompliment del dret de la ciutadania d'accedir a un habitatge digne, adequada i assequible, així com donar resposta a la demanda, ampliar el parc públic i evitar, en la mesura de les seues competències, els desnonaments dels sectors més desfavorits.

Per a aconseguir aquests objectius, executa projectes, iniciatives, programes i reglaments, especialment en matèria d'habitatge públic. Entre els plans de 2022 es troba el foment i desenvolupament de la forma residencial coneguda per ‘cohousing’, a través dels habitatges col·laboratius, en què es compatibilitzen l'ús privatiu residencial i l'ús comunitari dels elements comuns. Tot això seguint els principis cooperatius de participació, solidaritat, convivència i règim democràtic.

Per part seua, l'activitat principal de l'IVF és la prestació, en règim de mercat, dels serveis financers que s'integren en el seu objecte, gaudint de plena independència respecte de la Generalitat.


Gràcies a aquest conveni, l'IVF desenvoluparà la seua activitat com a intermediari financer preferentment respecte del sector privat.

En tal sentit, dirigirà la seua activitat principalment cap als sectors productius de la Comunitat Valenciana, pimes, emprenedors i emprenedores, i podrà atorgar qualsevol tipus de finançament a favor d'autònoms i autònomes, professionals i persones jurídiques privades, sempre que aquest finançament es destine a qualsevol finalitat lícita i a qualsevol àmbit sectorial, amb l'excepció del sector de la promoció immobiliària, que no pot ser finançat per l'IVF, llevat que es tracte d'habitatge protegit o plans públics.

El conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i s'estendrà per un període de dos anys des de la data de la signatura, amb possibilitat de prorrogar-lo dos anys més.