Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell col·labora amb els parcs científics de la UPV i la UV per a impulsar la transferència d’R+D+I i l’emprenedoria innovadora

05/08/2022
  • El programa Innotransfer es reforçarà enguany per a impulsar nous projectes d’R+D+I alineats amb els reptes identificats per l’AVI
  • Els dos convenis inclouen accions per a promoure l’arribada dels desenvolupaments tecnològics a les empreses de la Comunitat Valenciana

El Consell ha autoritzat l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb la Ciutat Politècnica d’Innovació (CPI), dependent de la Universitat Politècnica de València (UPV), i el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), amb la finalitat d’impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa i proporcionar suport, amés, a l’emprenedoria innovadora.

Aquests acords, dotats cadascun dels quals amb 350.000 euros, s’estendran en les pròximes setmanes a la resta de centres vinculats a les universitats públiques que integren la Xarxa de Parcs Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REPCV), que col·laboraran en el desenvolupament d’actuacions conjuntes.

De fet, els convenis preveuen la realització tant d’accions col·lectives, que executaran de manera cooperativa els cinc parcs, com actuacions específiques, que en aquest cas duran a terme individualment, en col·laboració amb la resta d’agents que componen el sistema valencià d’innovació.

En tots dos casos es promourà la conversió del coneixement en innovacions aprofitables per les empreses a través de l’impuls de l’R+D+I i la difusió dels resultats obtinguts pels beneficiaris.

Amb la finalitat de potenciar la transferència de coneixement cap al teixit productiu, la Ciutat Politècnica de la Innovació, sota el paraigua de Transferboost, promourà diverses accions de connexió per a acostar els resultats d’investigació als seus destinataris potencials, siga atenent peticions tecnològiques, siga mitjançant reptes d’innovació plantejats per empreses i institucions, o bé captant el seu suport per a elevar el grau de maduresa d’aquests desenvolupaments.

En paral·lel, i a través del programa Tech2Business, s’impulsarà la constitució d’empreses a partir de tecnologies desenvolupades en la UPV com a via alternativa per a transferir al mercat el coneixement generat en el si d’aquesta institució acadèmica.

Per la seua banda, el Parc Científic de la Universitat (PCUV) desenvoluparà, en el marc del seu projecte Smart Park, un banc de proves en què avaluar la implantació de solucions innovadores d’acord amb els reptes prioritaris establits per l’AVI. 

A més, impulsarà un observatori de la innovació en l’empresa per a identificar aquelles corporacions que es caracteritzen per un elevat nivell d’R+D+I i de competitivitat derivats d’aquestes pràctiques. 

La posada en marxa i la dinamització de plataformes digitals col·laboratives per a la difusió de continguts i la participació d’empreses, instituts d’investigació de la UV, centres mixtos i agents del sistema d’innovació és una altra de les iniciatives que es promourà amb els fons que aportarà el conveni.

Trobades per a impulsar la innovació

Pel que fa a les actuacions col·lectives, es reforçarà el programa Innotransfer mitjançant l’organització de seminaris tècnics i accions de transferència d’innovació de caràcter temàtic, alineades amb les àrees d’oportunitat que prèviament ha identificat el Comité Estratègic d’Innovació de l’AVI.

L’objectiu és propiciar la connexió entre els grups d’investigació i les empreses de la Comunitat Valenciana perquè els interessos comuns deriven en col·laboracions estables i desenvolupaments en cooperació de solucions innovadores capaces de resoldre els grans reptes als quals ha de fer front el sistema productiu.

De la mateixa manera, els dos parcs científics participaran, junt amb la resta de membres de l’REPCV, en la mapificació i la caracterització del teixit empresarial innovador en l’àmbit d’aquests centres i les seues àrees d’influència, amb la finalitat de millorar el coneixement dels factors que impulsen i limiten la innovació i el seu impacte a la Comunitat Valenciana.

Els cinc centres convocaran, a més, la quarta edició dels Premis REPCV, a fi de  reconéixer les empreses de caràcter innovador més destacades de l’any i estimular-ne la interacció amb la resta d’actors del sistema. Els guardons distingiran les iniciatives empresarials en les categories d’empresa derivada, o ‘spin-off’; empresa emergent, i col·laboració universitat-empresa.