Hisenda i Model Econòmic

El Consell aprova el reintegrament a la Generalitat de 45,5 milions d’euros de diversos organismes autònoms per recursos no utilitzats durant 2021

05/08/2022
  • Per complir del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell

El Ple del Consell ha aprovat el reintegrament a la Generalitat de 45,5 milions d’euros procedents d’organismes autònoms de la Generalitat corresponents a romanents de tresoreria no afectats durant l’exercici 2021.

El Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, estableix que els organismes autònoms de la Generalitat no subjectes a auditoria hauran de reintegrar anualment en l’Administració de la Generalitat el romanent de tresoreria no afectat de signe positiu que es determine en la liquidació dels respectius pressupostos.