Hisenda i Model Econòmic

El Consell autoritza la tramitació del contracte de serveis d’informació en les àrees d’educació, cultura, habitatge i territori

05/08/2022
  • Es preveu la millora de les plataformes educatives d’aprenentatge digital i l’avanç en matèria d’administració electrònica
  • El pressupost ascendeix a 21 milions d’euros per a la licitació en matèria educativa i a 11,3 milions per a la d’habitatge, i donarà cobertura fins a 2024

El Ple del Consell ha autoritzat la tramitació del contracte administratiu ‘Desenvolupament i suport de les aplicacions i els sistemes d’informació de la Generalitat’ (DESIG) en dues grans àrees administratives. D’una banda, en matèria de gestió educativa, plataformes d’aprenentatge, innovació, universitats, cultura, esport i política lingüística; d’altra banda, en relació amb l’habitatge, l’arquitectura bioclimàtica, la política territorial, les obres públiques i la mobilitat. 

L’objecte d’aquests contractes és la prestació, per part de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), d’un servei de desenvolupament, i la implantació d’un nou sistema d’informació global i integral en la Generalitat en matèria d’internet i noves tecnologies, que responga als objectius estratègics de l’organització.

Així, aquests contractes permetran el desenvolupament i la millora contínua dels serveis d’administració electrònica, la renovació d’aplicacions i tecnologies, el desenvolupament de projectes d’innovació, l’adaptació contínua de les TIC a la nova normativa, l’augment de la transparència del servei o l’avanç cap a una adaptació tecnològica més inclusiva. 

El pressupost base de licitació del contracte per a l’àrea educativa i cultural ascendeix a 21 milions d’euros, i pel que fa al contracte per a l’àrea d’habitatge i territori, a 11,3 milions, tots dos sense IVA. 

Les licitacions donaran cobertura durant la resta d’aquest any, en 2023 i 2024, i les contractacions es realitzaran mitjançant un procediment obert, amb la finalitat de promoure tota la concurrència possible d’empreses interessades. 

La DGTIC impulsa projectes d’innovació i transformació en àrees de gestió del coneixement, plataformes educatives, innovació, universitats, cultura, esport i política lingüística, tant pel que fa als centres educatius com els centres directius amb competència en aquestes matèries. 

Així mateix, la DGTIC també impulsa projectes de transformació tecnològica en les àrees d’habitatge, arquitectura bioclimàtica, política territorial, obres públiques i mobilitat, incorporant noves tecnologies i solucions en tots els processos de l’Administració i, en conseqüència, donant resposta a la normativa vigent.

En aquest sentit, el contracte en l’àrea d’educació té en compte, especialment, la millora de les plataformes educatives d’aprenentatge digital i de gestió dels centres docents.

Les dues licitacions prioritzaran l’adaptació a les exigències normatives en matèria d’administració electrònica, indispensables per a la simplificació de procediments i la reducció de càrregues administratives per a ciutadans i empreses.