Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Sector vitivinícola

Agricultura concedeix més de 2 milions d’euros del Programa de suport al sector vitivinícola

04/08/2022
  • Un total d’11 projectes d’inversions en cellers i altres instal·lacions enològiques de la Comunitat Valenciana obté finançament
  • Més del 70 % de les inversions són per a instal·lacions fotovoltaiques que contribueixen a l’estalvi energètic i als principis de sostenibilitat

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha concedit un total de 2.057.506,98 euros en ajudes del Programa de suport al sector vitivinícola espanyol (PASVE) 2019-2023.

Amb aquesta convocatòria conclou el PASVE 2019-2023 i deixa pas a la Intervenció sectorial en el sector vitivinícola (ISV) de la nova PAC, dins del Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027.

La Comunitat Valenciana ha presentat en 2022 al Ministeri d’Agricultura 21 projectes. En la Conferència Sectorial del 21 de juliol passat es va acordar la distribució de fons i com a resultat, una llista definitiva de projectes aprovats amb finançament amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) que recull els 11 expedients valencians, amb una inversió subvencionable de 7.173.616,27 euros, per als quals es concedeix una ajuda mitjana del 30 %, o cosa que és el mateix, 2.057.506,98 euros en ajudes. 

La major part de les entitats beneficiàries són de perfil cooperatiu i societats limitades, totes arrelades a la Comunitat Valenciana.

Aquestes inversions són de caràcter productiu, per a l’adquisició de maquinària i equips de procés, depòsits, automatismes i sistemes de control i millora de la qualitat, i també orientades a aspectes de sostenibilitat, com ara inversions en fonts d’energia alternativa (fotovoltaica) o reducció d’emissions i efluents. Cal destacar que més del 70 % de les inversions proposades incideixen directament sobre instal·lacions fotovoltaiques per a contribuir a l’estalvi energètic i als principis de sostenibilitat.

És important destacar també l’esforç de les empreses vitivinícoles, que, malgrat estar immerses en profundes tensions de mercat, primer amb l’impacte de la COVID i ara amb el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, han aconseguit reorientar els seus productes cap a noves àrees de consum mundial.

La directora general de Política Agrícola Comuna, Maite Cháfer, ha assenyalat que disposar d’un programa de suport sectorial amb finançament 100 % europeu (FEAGA) constitueix un suport important per als operadors, perquè inclou mesures dissenyades per a abordar els problemes específics.

Cháfer hi ha afegit que la gestió de l’actuació es realitza amb poc de marge de maniobra, perquè els criteris previstos en les bases reguladores són comuns per a tot Espanya i les singularitats de cada regió es difuminen en excés, la qual cosa impedeix incorporar criteris concordes a la realitat de cada autonomia. 

En qualsevol cas, les peticions de la Conselleria d’Agricultura han sigut estimades parcialment en la ISV i, a partir de 2023, els projectes d’inversió que no superen els 100.000 euros podran accedir a ajudes del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), la qual cosa permetrà una política sectorial més adaptada a les característiques del sector productiu i transformador valencià.