Presidència

El Consell aprova un conveni amb la UV i la UA per a avaluar les polítiques públiques i els projectes orientats cap a la recuperació econòmica i social

05/08/2022
  • Es pretén millorar l’eficàcia i l’eficiència, facilitar la presa de decisions i reorientar els recursos públics cap a mesures de recuperació
  • La Generalitat destina 30.000 euros a cada universitat per a promoure investigacions d’avaluació de les polítiques del Consell i projectes amb capacitat d’absorció de fons europeus

El Consell ha aprovat els convenis entre Presidència de la Generalitat i la Universitat de València (UV) i la Universitat d’Alacant (UA) per a l’anàlisi i l’impuls de la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques orientades cap a la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana durant 2022.

L’objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública per mitjà del foment d’activitats d’investigació i transferència de coneixement, orientades al disseny, l’anàlisi i l’avaluació de les polítiques del Consell. Així, es facilitarà la presa de decisions i la priorització o la reorientació dels recursos públics cap a mesures de recuperació econòmica i social.

En concret, amb aquesta col·laboració, es busca potenciar l’avaluació de projectes per a promoure la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana, amb capacitat d’absorció de fons europeus en procediments competitius i generar efectes significatius sobre l’activitat i l’ocupació.

Per a dur-ho a terme, la Generalitat destinarà, mitjançant aquests convenis, 60.000 euros (30.000 euros a cada universitat) per a promoure investigacions d’avaluació de projectes amb capacitat d’absorció de fons europeus en procediments competitius i generar efectes significatius sobre l’activitat i l’ocupació.

Actuacions específiques

El conveni amb la Universitat de València preveu la creació d’un mètode de proposta ciutadana d’‘últim quilòmetre’ per a determinades àrees, identificades a través de la creació i el desenvolupament de laboratoris ciutadans.

Les polítiques que s’estudiaran en les activitats d’investigació seran aquelles que fomenten la promoció de la recuperació econòmica i social i generen efectes significatius sobre l’activitat i l’ocupació, coadjuvant a incrementar les possibilitats per a la captació de fons europeus en procediments competitius.

Per a fer-ho, es crearan laboratoris digitals ciutadans (Lab), s’elaboraran informes sobre els resultats de l’anàlisi dels Lab i propostes de ‘polítiques públiques d’últim quilòmetre’ per a determinades àrees identificades, així com la proposta d’un model d’incorporació de les experiències ciutadanes a l’agenda política.

Per la seua banda, la Universitat d’Alacant se centrarà a determinar l’impacte que ha suposat la implementació de les accions previstes del pla ‘Alcem-nos’, en relació amb els seus objectius inicials.

Així mateix, per a la consecució de l’objecte dels convenis, les universitats podran desenvolupar activitats d’investigació i transferència de coneixement sobre disseny, anàlisi i avaluació de polítiques públiques i es propiciarà la realització de jornades públiques, conferències, seminaris, activitats d’investigació i extensió universitària, així com altres activitats científiques orientades a l’impuls de la cultura d’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Igualment, es formularan recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors i els sistemes d’informació relacionats amb el rendiment i l’impacte de les polítiques públiques.