Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

El Consell aprova el nomenament dels membres del consell d'administració de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles SA

05/08/2022
  • Els seus òrgans de govern són la junta general, el consell d'administració i la direcció general

El Ple del Consell ha aprovat el nomenament dels membres del consell d'administració de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles S.A., la societat mercantil pública creada per a la gestió de la inspecció tècnica de vehicles.

Els estatuts d'aquesta nova societat estableixen que els seus òrgans de govern són la junta general, el consell d'administració i la direcció general, corresponent a la primera el nomenament i separació de les persones membres del consell d'administració.

En primer lloc es nomena a Rafael Climent González, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, com a president del consell d'administració.

Així mateix, es procedeix al nomenament com a persones membres del Consell d'Administració a les següents:

- Rosa Ana Seguí Sanmateu, directora general de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

- Silvia Cerdà Alfonso, directora general d'Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

- José Vicente Soler Gironés, director general d'Economia Sostenible de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

- Mª José Mira Veintimilla, secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

- Daniel González Serisola, sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

- Júlia Company Sanus, directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

- Daniel Argente Fernández, a proposta de la UGT-PV.

- Mª Pilar de Vera López, a proposta de CCOO-PV.

- Manuel García Algarra, a proposta d'Intersindical Valenciana.

- Ruth López González, a proposta de CSIF.