Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

El Consell autoritza la cessió de la condició d’urbanitzador dels terrenys d’IFA a la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

05/08/2022
  • SPTCV serà responsable de promoure, gestionar i finançar el programa d'actuació integrat

El Ple del Consell ha autoritzat la cessió de la condició d'agent urbanització del Programa d'Actuació Integrada del Sector T0-4 del Pla General d'Ordenació Urbana d'Elx a favor de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV).

L'agent urbanitzador és responsable d'executar una actuació urbanística subjecta a un programa d'actuació integrada: promou, gestiona i finança l'actuació; promou la redacció dels projectes tècnics; contracta les obres públiques de l'actuació i elabora i impulsa la reparcel·lació, entre altres funcions.

L'objectiu és que la SPTCV siga agent urbanitzador del sector de terrenys d'Elx en què estan les finques que ha rebut la Generalitat en paga d'un deute de la Institució Firal Alacantina (IFA). El Consell considera que la SPTCV és idònia per a ostentar la condició d'agent urbanitzador per ser la destinatària dels terrenys patrimonials susceptibles d'aprofitament lucratiu del sector.

Ostentar la condició d'urbanitzador facilitarà disposar d'un accés total a la documentació existent, permetrà sol·licitar l'emissió de més documentació per a una correcta avaluació de la situació i de les accions a escometre i permetrà un control de l'execució de l'actuació urbanitzadora.