Justícia, Interior i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Consell del Poder Judicial per a millorar la formació de juristes en matèria de violència de gènere

05/08/2022
  • La Generalitat aportarà 70.000 euros enguany per a les activitats formatives del programa

El Ple del Consell ha renovat el conveni que, des de 1992, manté amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per a millorar la formació de jutges i jutgesses, magistrats i magistrades, així com de lletrats i lletrades adscrits als serveis jurídics de la Generalitat.

La subscripció d’aquest conveni té per objecte continuar amb la col·laboració entre el CGPJ i la Generalitat, per mitjà de l’Escola Judicial i de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a realitzar activitats de formació i perfeccionament per a membres de la judicatura amb destinació en els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

Així, s’hi estableix que es prestarà particular atenció a les matèries relacionades amb el dret autonòmic, el dret comunitari, els drets humans, el principi d’igualtat entre dones i homes, la discriminació per qüestió de sexe i, sobretot, la violència exercida contra les dones, el tràfic en totes les seues formes i manifestacions, així com la capacitació en l’aplicació de la perspectiva de gènere en la interpretació i l’aplicació del Dret.

Son objecte del conveni totes les activitats formatives que es desenvolupen a través de congressos, seminaris, col·loquis, jornades i cursos, així com les que impliquen la realització d’investigacions, publicacions i estudis. Tot això té com a finalitat assolir una justícia sensible i eficaç que garantisca la tutela judicial efectiva dels drets i les llibertats de la ciutadania en aquest àmbit.