Justícia, Interior i Administració Pública

El Consell ratifica l’acord de la mesa sectorial que desenvolupa l’OPO extraordinària per a reduir la temporalitat de les plantilles de la Generalitat

05/08/2022
  • L’acord estableix els barems i els criteris generals que s’aplicaran en l’oferta pública d’ocupació extraordinària
  • L’OPO ofereix 3.088 places amb les quals es pretén reduir la temporalitat excessiva en el sector públic a un màxim del 8 % 

El Ple del Consell ha ratificat l’acord de la mesa sectorial pel qual es desenvolupa l’oferta pública d’ocupació (OPO) per a la reducció de la temporalitat en les plantilles de la Generalitat en els termes que la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública va acordar amb la majoria de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa General de Funció Pública. 

L’acord es va assolir el 29 de juliol passat en el si d’aquest organisme amb el suport de tres de les quatre organitzacions sindicals que hi estan representades (UGT, CCOO i Intersindical). 

En el document s’estableixen els barems i els criteris generals que s’aplicaran en l’OPO extraordinària —convocada per a complir amb el que s’estableix amb la Llei 20/2021 del Ministeri d’Administracions Públiques—, amb la qual es pretén reduir la temporalitat en el sector públic a un màxim del 8 %. 

En l’OPO es convocaran 3.088 places, 2.514 de les quals corresponen a llocs de naturalesa estructural dotats pressupostàriament que han estat ocupats de manera temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016. A més, s’hi inclouran 574 places més que hagen estat ocupades de la mateixa manera, almenys, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2021. L’OPO extraordinària es completa amb 739 places pel torn de promoció interna.

Barems i criteris generals 

Segons es recull en l’acord, les places del primer grup ‒ocupades de manera temporal i ininterrompuda des d’abans de l’1 de gener de 2016‒ es convocaran, tal com marca la llei estatal, mitjançant processos de concurs en els quals el 60 % de la nota correspondrà a l’experiència baremada amb 0,32 punts per cada mes treballat en un lloc de la Generalitat igual al que s’opte; 0,11 punts per cada mes en llocs diferents, i 0,08 per cada mes en altres administracions. 

El 40 % restant de la nota s’avaluarà mitjançant altres mèrits, com ara els exàmens aprovats en oposicions semblants durant els últims deu anys; les titulacions acadèmiques; el coneixement del valencià, i altres idiomes comunitaris, i els cursos de formació.

Les places del segon grup (574, i ocupades en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2021) es cobriran mitjançant concurs oposició en el qual els exàmens suposaran el 60 % de la nota, i el 40 % mitjançant la baremació de mèrits a raó de 0,18 punts per cada mes treballat en un lloc similar de la Generalitat al qual s’aspira; 0,06 en funcions diferents, i 0,05 per cada mes treballat en altres administracions. 

La resta de la puntuació es configurarà mitjançant els mateixos mèrits que el grup precedent. Per a aquest grup, el contingut dels exàmens guardarà relació amb els procediments, les tasques i les funcions habituals dels llocs de treball als quals s’oposita. Per aquest motiu, hi haurà una reducció dels temaris. 

Aquesta OPO extraordinària se suma als processos d’estabilització de llocs de treball interins, que ara mateix estan en marxa, corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, en els quals es cobriran un total de 5.490 llocs.