Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Ensenyaments artístics

El Consell publica el calendari acadèmic dels centres superiors d’ensenyaments artístics amb les dates de les classes i els exàmens

18/08/2022
  • El curs començarà el pròxim 21 de setembre i finalitzarà el 26 de maig de 2023

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat el calendari acadèmic que han establit els centres dependents de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEACV) per al curs acadèmic 2022-2023.

El curs s’organitza en dos semestres. Les activitats lectives del primer semestre començaran el dia 21 de setembre de 2022 i finalitzaran el 17 de gener de 2023, tots dos inclusivament. El segon semestre començarà l’1 de febrer de 2023 i finalitzarà el 26 de maig de 2023, tots dos inclusivament.

El període d’exàmens per a la primera convocatòria s’estableix entre el 18 i el 31 de gener i entre el 29 de maig i el 9 de juny de 2023. En segona convocatòria, tant per al primer com per al segon semestre, el període d’exàmens serà del 12 de juny al 14 de juliol.

Els exàmens per als treballs de fi de grau en primera i segona convocatòria seran del 12 de juny al 14 de juliol. Per a l’alumnat de segona matrícula i posteriors, també podrà realitzar-se entre el 30 de gener i el 3 de febrer.

Com a períodes de vacances s’estableixen del 23 de desembre al 6 de gener i del 6 al 17 d’abril. A més, tenen la consideració de festius els dies 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, a més dels que fixe el Consell Escolar Municipal.

El desenvolupament de les proves específiques d’accés i admissió als ensenyaments superiors d’art dramàtic, arts plàstiques, dansa, disseny i música per al curs 2023/24 es duran a terme del 19 de juny al 14 de juliol de 2023. Els centres faran pública la convocatòria i matricularan l’alumnat que haja superat les proves. En cas de produir-se vacants, es tornaran a realitzar proves específiques durant el període de l’1 al 8 de setembre de 2023.

La prova específica per a persones sense requisits acadèmics va comptar amb una única convocatòria, que es va celebrar el 31 de maig, i consta de 4 parts: Història de l’Art, Història de la Filosofia, llengües oficials i llengua estrangera.
Horari del professorat

La jornada laboral del professorat serà, amb caràcter general, de 37 hores i 30 minuts per setmana, distribuïdes en cinc dies.

De les 25 hores de dedicació setmanals en el centre, en general, 18 seran de docència directa. Les altres 7 hores, fins a arribar a 25, estaran dedicades a l’atenció d’alumnes, investigació, coordinació i gestió docent o del centre.