Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Aeronáutica espacial

La Generalitat trau a consulta pública la instal·lació d’una empresa aeronàutica a Elx com a projecte territorial estratègic que crearà 325 ocupacions

18/08/2022
  • L’empresa preveu una inversió per al desenvolupament dels seus productes de 81 milions d’euros fins a 2025
  • La consellera Rebeca Torró destaca que aquest projecte “proporcionarà un millor posicionament de la Comunitat Valenciana en un sector com l’espacial aeronàutic, capdavanter i de fort creixement en l’escala internacional”

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat la consulta pública prèvia per a l’obtenció de la qualificació com a projecte territorial estratègic (PTE) de la iniciativa de la mercantil PLD Aerospace, S.L., per a situar una indústria del sector aeronàutic al costat dels terrenys de la Institució Firal Alacantina (IFA) a Elx, segons publica el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV).

L’activitat que es pretén desenvolupar està relacionada amb la construcció aeronàutica espacial i la seua maquinària, activitat que contribuirà a la implantació a la Comunitat Valenciana de sectors industrials d’un elevat impacte.

La inversió del projecte edificatori i urbanitzador suposa 34 milions d’euros, a part de les inversions en capital fix o altres inversions en equipaments tecnològics. En principi, els efectes directes, indirectes i induïts d’aquesta inversió suposarien uns 72 milions d’euros. A més, l’empresa preveu una inversió per al desenvolupament dels seus productes de 81 milions d’euros fins a 2025.

Segons les dades de la promotora, l’ocupació directa que es generarà serà de 325 treballadors, dels quals un 90 % seran d’elevada qualificació en tecnologia, ciències i enginyeria (STEM). Aquest perfil professional és el que més efecte d’arrossegament té sobre el conjunt de l’ocupació, ja que es creen fins a cinc llocs de treball nous de manera indirecta i induïda per cada ocupació STEM.

Així mateix, l’empresa presenta una actitud proactiva en matèria de perspectiva de gènere, ja que facilita la contractació de dones enginyeres, malgrat la dificultat que comporta la seua menor presència en el mercat de treball d’aquest sector.

Quant a l’impacte sobre les hisendes estatal, autonòmica i local, l’empresa ha efectuat unes estimacions escalables, en funció de la incorporació gradual dels empleats, en les quals el mínim és de 3,2 milions d’euros en 2022 i d’11,9 milions d’euros en 2030.

Major visibilitat de la Comunitat Valenciana a escala internacional

A més, tal com ha destacat la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, la instal·lació d’aquesta empresa a Elx “proporcionarà una major visibilitat i posicionament de la Comunitat Valenciana en un sector com l’espacial aeronàutic, capdavanter i de fort creixement en l’escala internacional, i podrà ser un actor important en l’Agència Espacial Europea, especialment en la captació de contractes amb fort impacte sobre les cadenes productives valencianes”.

Així mateix, ha assenyalat que “s’està fent un pas important perquè Elx i la Comunitat Valenciana siguen referents en la retenció i captació de talent en sectors d’elevada qualificació tecnològica, incentivant la formació d’experts aeronàutics en les universitats valencianes”.

Igualment, podrà impulsar la creació i consolidació d’un clúster aeronàutic i consolidar un ecosistema innovador a la Comunitat Valenciana que ja compta amb importants iniciatives en indústries d’elevat component tecnològic i generar demanda induïda en els sectors turístic, hostaleria i restauració, per l’elevada mobilitat dels professionals del sector.

Col·laboració institucional

La companyia està treballant amb altres membres del clúster per al desenvolupament d’aplicacions concretes d’interés per a la Generalitat, incloent-hi possibles missions espacials i col·laboració amb institucions de l’ecosistema innovador valencià. La implantació d’aquesta iniciativa en el territori també està concebuda per a acollir-se a un projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) per mitjà de la seua branca aeroespacial.

En la documentació presentada, la promotora del projecte proposa el compliment de la seua responsabilitat social i ambiental corporativa mitjançant l’afavoriment de la mitigació i l’adaptació de les seues instal·lacions al canvi climàtic i al benestar dels seus treballadors i treballadores.

El projecte es podrà consultar en el web de la Conselleria durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. Les aportacions hauran d’enviar-se per correu electrònic a planificacion_territorial@gva.es indicant en l’assumpte ‘Consulta pública previa PTE PLD Space en Elche’.