Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell ofereix a l’alumnat huit tipus de beques i ajudes universitàries amb una inversió de 34 milions

04/09/2022
El Consell ofereix a l’alumnat huit tipus de beques i ajudes universitàries amb una inversió de 34 milions
  • La consellera Josefina Bueno assegura que “en un context econòmic complicat marcat per la inflació, la matrícula universitària a la Comunitat Valenciana baixa una mitjana de 250 euros per alumne gràcies a l’aposta del Govern Valencià per impulsar una política de beques que permeta que cap estudiant renuncie als seus estudis per raons econòmiques”

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha donat a conéixer els tipus de beques o ajudes universitàries que podran sol·licitar els i les estudiants per al pròxim curs acadèmic, que compten amb una inversió de prop de 34 milions d’euros. L’impuls del Consell per garantir l’accés als estudis universitaris a famílies amb rendes mitjanes i baixes l’ha conduït a duplicar la inversió en beques respecte a la quantitat que es destinava fins a 2015. En 2021, les beques van beneficiar 68.218 persones, mentre que en 2015 van arribar a 53.407.

En concret, la Comunitat Valenciana és l’autonomia que més ajudes va atorgar en beques universitàries durant el curs 2019/2020, segons les últimes dades que ha oferit el Ministeri d’Universitats. Per al curs 2022/23 el Govern Valencià oferirà huit tipus de beques i ajudes. Cal sumar-hi la rebaixa d’un 10 % de les taxes universitàries, de la qual es beneficiaran les i els estudiants valencians en la matrícula de tots els estudis universitaris en qualsevol grau d’experimentalitat, que al mateix temps se suma a la baixada del 20 % que ja es va aplicar a totes les matrícules durant el curs 2021/2022, que en total suposa un estalvi mitjà de 250 euros en la primera matrícula dels estudis universitaris, tal com ha assegurat la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, que ha recordat que la Generalitat Valenciana continua impulsant una política de beques que permeta que cap estudiant haja de renunciar als estudis per raons econòmiques i en la qual es reconega l’esforç acadèmic.

La consellera ha indicat que “en un context econòmic difícil marcat per la inflació, la matrícula universitària a la Comunitat Valenciana es redueix una mitjana de 250 euros per alumne. Això és una decisió política que ha pres el Govern Valencià per a alleujar les despeses de les famílies que tenen fills i filles en etapa universitària, però també és el compromís que tenim amb la nostra joventut perquè es puga formar i no depenga del context econòmic de les seues famílies, perquè entenem que una joventut més ben formada també té més possibilitats d’entrar en el mercat laboral”. La consellera també ha subratllat que “la Generalitat Valenciana ofereix beques importants per a arribar a la major part de la població”.

Per al curs 2022/23 l’estudiantat valencià se’n pot beneficiar i sol·licitar les següents beques i ajudes:

Beques d’estudis universitaris

Aquestes beques consisteixen en l’exempció del pagament de les taxes universitàries corresponents als crèdits matriculats en universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana durant el curs 2022/23 en qualsevol curs i ensenyament conduent a l’obtenció de títols oficials de grau i màster oficials; en el curs 2021/2022 ha suposat un estalvi mitjà de 900 euros per beneficiari.

Les universitats no exigiran el pagament de les taxes a l’hora de formalitzar la matrícula als alumnes que justifiquen haver presentat la sol·licitud de beca, només en cas que fora denegada se n’exigirà l’abonament.

Les beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva i es valoraran criteris acadèmics i econòmics.

Beques salari lligades a renda

El Consell va implantar en 2016 les beques salari, que consisteixen en una subvenció que pot arribar a 6.000 euros per curs acadèmic i persona per a l’alumnat matriculat en qualsevol curs de grau o màster habilitant.

Les beques salari es concedeixen sobre la base de criteris acadèmics i econòmics i preveuen una atenció important a col·lectius especialment vulnerables, així com víctimes de violència de gènere, alumnat amb discapacitat, persones refugiades i sol·licitants d’ajuda internacional.

Ajudes per a la finalització d’estudis universitaris

Les pot sol·licitar l’alumnat a qui quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis a les universitats valencianes i que estiga matriculat en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matrícules.

La beca consisteix en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats per l’alumnat en tercera, quarta o cinquena matrícula, i es valoraran requisits acadèmics i econòmics.

Beques UNED

El primer Botànic va posar en marxa aquestes beques destinades a l’alumnat que cursa els estudis de grau als centres associats de la UNED situats a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’ajudar l’estudiantat que no es pot desplaçar i necessita conciliar la seua vida laboral i familiar.

La beca consisteix en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats per l’estudiant en primera matrícula, i per a concedir-la es valoraran tant requisits acadèmics com econòmics.

Beques Erasmus

Aquestes beques estan destinades a complementar les beques de mobilitat d’estudiants valencians dins del programa Erasmus+.

Les poden sol·licitar les i els alumnes matriculats en estudis de grau a les universitats valencianes que cursen part dels seus estudis en institucions europees d’Educació Superior d’altres països del programa Erasmus+.

L’import mensual de la subvenció estarà determinat en funció del país de destinació de la persona sol·licitant i es concedirà per un període màxim de 9 mesos.

Premis d’Excel·lència Acadèmica

Premien el mèrit i reconeixen la capacitat i l’excel·lència acadèmica de l’alumnat, i s’atorga almenys un premi d’excel·lència per grau. Les beques de promoció a l’excel·lència acadèmica passen a esdevindre els Premis a l’Excel·lència Acadèmica d’Estudis de Grau de les universitats públiques valencianes i dels centres adscrits a l’ISEACV, a fi de reconéixer i recompensar el mèrit i la capacitat acreditada en els estudis.

Amb els nous premis, els beneficiaris i beneficiàries obtindran un reconeixement a la seua excel·lència acadèmica que puntuarà en l’expedient de l’alumnat com a mèrit en barems universitaris i administratius a l’hora de formalitzar un contracte o continuar amb la seua carrera investigadora, amb la qual cosa millorarà les seues possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Al seu torn, també preveuen una ampliació del nombre de beneficiaris i beneficiàries, ja que es garanteix almenys un premi d’excel·lència per grau, i en els graus que tenen un nombre elevat d’egressats es donarà, a més, un premi en funció de la ràtio d’alumnes.

En la convocatòria anterior la dotació econòmica consistia en l’exempció de taxes d’un curs de formació. Amb les noves bases, l’import econòmic s’homogeneïtza, ja que cada beneficiari i beneficiària rebrà la mateixa quantitat en concepte de premi, i podrà destinar els diners a allò que considere millor, amb la qual cosa es vol reconéixer la trajectòria i l’esforç acadèmic de l’alumnat.

Ajudes complementàries a les beques del Ministeri

Pot sol·licitar aquesta beca l’estudiantat matriculat a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que haja estat beneficiari d’una beca de matrícula del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

L’import subvencionat serà el corresponent a l’import de la taxa de la matrícula universitària no subvencionat per la beca del Ministeri.

Ajudes al transport universitari

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital finança el transport de l’estudiantat a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, cosa que beneficia anualment una mitjana de 20.000 estudiants.

En concret, el Consell destina més de 470.000 euros a facilitar el trasllat d’estudiants residents en poblacions de la Comunitat Valenciana als centres universitaris, a fi de limitar l’impacte que aquestes despeses suposen a les economies familiars i garantir una vertadera igualtat d’accés als ensenyaments universitaris amb independència del lloc de residència.

Aquesta subvenció, que suposa una ajuda al finançament del cost del servei de transport, la poden sol·licitar les associacions d’estudiants universitaris, les cooperatives de consumidors, els ajuntaments i les empreses de transport públic.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats