Presidència

El Consell aprova l’avantprojecte de la Llei Integral de mesures contra el Despoblament a la Comunitat Valenciana

16/09/2022
  • La futura llei garanteix serveis bàsics als municipis en risc de despoblament incentivant l’empleat públic i fomentant l’ocupació juvenil
  • Estableix criteris de discriminació positiva en l’accés a les ajudes públiques de les conselleries i garanteix la fiscalitat diferenciada per a residents i empreses
  • Preveu mesures contra incendis, com ara la recuperació d’antigues parcel·les de cultiu i el suport a l’agricultura tradicional i la ramaderia extensiva

El Ple del Consell ha aprovat l’avantprojecte de la Llei integral de mesures contra el despoblament a la Comunitat Valenciana, que reuneix tota l’acció del Consell en la lluita contra el despoblament.

La futura llei beneficiarà més de 80.000 persones que resideixen en els 178 municipis de la Comunitat Valenciana considerats actualment en risc de despoblament. Per a fer-ho, incorporarà la perspectiva rural en totes les polítiques i els projectes normatius de la Generalitat.

L’objecte de la futura llei, que consta de 42 articles, és garantir serveis bàsics als municipis en risc de despoblament, millorar la qualitat de vida dels seus habitants i promoure mesures per a reactivar el seu teixit socioeconòmic, així com afavorir un desenvolupament ambientalment sostenible i territorialment equilibrat.

En aquest sentit es garanteix l’accés a una educació, una sanitat i uns serveis socials de qualitat, per a la qual cosa, entre altres accions, el Consell incentivarà els empleats públics en les zones en risc de despoblament.

Així, la llei fomentarà l’ocupació juvenil, la formació professional i promourà l’economia de les cures, en atenció a les persones majors, així com la igualtat de gènere i l’accés a la formació en competències digitals.

La futura llei consolidarà el nou servei de transport a demanda i promourà la proximitat de la Generalitat a la ciutadania en atenció a programes específics d’ocupació per a zones rurals, l’accés als serveis de justícia pròxima o l’ampliació de les oficines Xaloc per a habitatge.

Quant a les mesures per a la reactivació i la diversificació socioeconòmiques, la futura llei estableix criteris de discriminació positiva per als municipis en risc de despoblament en l’accés a les ajudes públiques de les conselleries; garanteix la fiscalitat diferenciada per a residents i empreses instal·lades en el territori, així com el suport al comerç de proximitat i la cadena de valor agroalimentària.

Mesures específiques contra incendis

Un altre dels punts destacats de l’avantprojecte és la promoció d’una gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis, mitjançant, entre altres accions, el suport al manteniment de l’agricultura tradicional, la ramaderia extensiva i la silvicultura.

Així mateix, es durà a terme l’impuls a la recuperació d’antigues parcel·les de cultiu per a la recuperació del mosaic agroforestal amb agricultura de muntanya.