Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Intel·ligència Artificial

El Consell impulsa l’atracció de talent, la fortalesa del teixit productiu i la transversalitat per a acollir la nova seu d’Intel·ligència Artificial

18/09/2022
  • L’aposta de la Generalitat és posar la intel·ligència artificial al servei de tota la societat valenciana per a millorar la vida de les persones i abordar els canvis que pot provocar en diferents àmbits jurídics, socials o ètics

El grup de treball creat des de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, sota la coordinació de la responsable del departament, Josefina Bueno, s’ha posat ja en marxa per a elaborar un informe que reflectisca les singularitats, els avantatges i els punts forts que té la Comunitat Valenciana per a convertir-se en la nova seu d’Intel·ligència Artificial (IA), basant-se en tres eixos fonamentals: la capacitat del territori valencià per a generar i atraure talent, la capacitat i la implicació del teixit productiu i la implementació de la IA en tots els sectors i també en l’Administració pública.

Aquests tres aspectes abasten tota la ciutadania i són l’exemple de com des del Govern Valencià s’ha apostat des de 2015 per una reorientació del model productiu mitjançant la incorporació de la IA de manera transversal, en tots els àmbits de la societat, la qual cosa comporta una millora de la qualitat de vida de les persones, a més del creixement econòmic del territori i la generació de llocs de treball en sectors de futur.

L’aposta de la Generalitat és posar la intel·ligència artificial al servei de tota la societat valenciana per a millorar la vida de les persones i abordar els diferents àmbits en els quals la IA suposarà un canvi com en aspectes jurídics, socials o ètics.

En primer lloc, se subratllarà la gran capacitat que té la Comunitat Valenciana com a autonomia que capta i reté talent investigador en totes les àrees de coneixement i especialment en àmbits relacionats amb les noves tecnologies disruptives.

Les universitats valencianes han abanderat la creació d’un ecosistema innovador amb la implementació d’estudis i des de departaments universitaris pioners en IA com VRAIN en la UPV o la Unitat Científica d’Innovació Empresarial de la UA, que dirigeixen els seus treballs al desenvolupament d’innovació tecnològica i que s’han complementat amb l’impuls des del Consell amb la posada en marxa de l’Escola de Postgrau i la Xarxa de Centres d’Investigació en Intel·ligència Artificial (ValgrAI), el suport al Node Ellis, situat al Parc Científic de la UA i encapçalat per Nuria Oliver, la creació del Centre d’Envelliment (ICAR) o la implantació del programa d’atracció i retenció de talent GenT, que ja ha permés contractar més de 160 investigadors i investigadores de prestigi internacional.

Totes aquestes accions dutes a terme per les universitats i l’Administració valenciana han generat a la nostra Comunitat un personal preparat i format que conforma una força humana capacitada per a exercir les noves professions que la societat demana. 

En segon lloc, cal destacar el capital empresarial del qual disposa la Comunitat Valenciana. L’Agència Valenciana de la Innovació actua com a facilitadora de la innovació a les empreses valencianes, ja que té com a principal objectiu la potenciació i creació de connexions entre els agents del sistema valencià de la innovació amb la finalitat d’incorporar el coneixement existent en noves tecnologies habilitadores al teixit empresarial valencià.

A més, la Comunitat Valenciana compta amb Inndromeda, una gran associació que suposa l’aliança conjunta entre centres de competències i el teixit empresarial, que és un reflex de l’esforç col·lectiu i de col·laboració publicoprivada per posar a la disposició de les empreses valencianes una xarxa especialitzada d’infraestructures i espais demostratius i experimentals que permeten introduir i avaluar l’impacte real de l’ús de noves tecnologies disruptives com la intel·ligència artificial a la producció, així com executar proves i projectes pilot prèviament a la comercialització dels productes.

També des de Districte Digital, un dels ‘hubs’ tecnològics més importants d’Espanya, que compta amb més d’un centenar d’empreses i un miler de treballadors, es generen projectes innovadors enfocats cap a la transformació de la nova economia digital i es constitueix en un fort pol d’atracció de talent digital cap a la nostra Comunitat.

Finalment, cal destacar “l’afany de la Generalitat per posar en marxa una administració pública que contribuïsca a millorar la vida de la ciutadania a través de la implementació de la intel·ligència artificial en els serveis públics amb la finalitat d’avançar cap a sistemes de gestió més sostenibles, eficaços i eficients en àrees com la sanitat, el transport públic, les ciutats, l’educació, l’energia i la sostenibilitat del planeta”, segons la Conselleria d’Innovació.

L’ús de la IA en l’Administració redunda en una millora de la qualitat del servei públic i millora de la qualitat dels serveis que s’ofereixen i contribueix a la simplificació de processos, l’augment de l’eficàcia, el control del frau, la millor utilització de recursos o la gestió intel·ligent d’aquests. En aquest sentit, la Generalitat finança la Càtedra d’Intel·ligència Artificial aplicada a l’Administració pública de la UPV, des d’on es proposen prototips i millores en l’àmbit dels procediments administratius.