Presidència

El Consell col·labora amb l’Ajuntament d’Andilla per a la incorporació de l’oficina d’informació turística de la localitat en el programa Tourist Info

23/09/2022
  • L'objectiu és oferir informació de l'oferta turística d'Andilla, a més del conjunt de productes turístics de la Comunitat Valenciana

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament d'Andilla per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info per mitjà de la incorporació a aquesta xarxa de l'oficina d'informació turística del municipi.

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament d'Andilla per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info en la destinació, mitjançant la incorporació, el funcionament i l'operativitat plena de l'oficina d'informació turística del municipi, Tourist Info Andilla, que quedarà integrada en la Xarxa Tourist Info de la Generalitat.

El programa Tourist Info té per finalitat oferir un ampli servei d'informació de l'oferta turística d'Andilla, a més del conjunt de productes turístics de la Comunitat Valenciana.

Aquest conveni de col·laboració no té contingut econòmic, per la qual cosa els costos i els pressupostos que es puguen derivar de les actuacions específiques establides en el conveni els assumirà cada organisme en l'àmbit de les respectives competències.

L'Ajuntament d'Andilla es compromet a sostindre econòmicament i materialment l'oficina Tourist Info de la localitat i afrontar el total de les despeses corrents i del personal necessari per al funcionament, així com aportar el personal informador turístic per a la prestació del servei d'informació al turista; mantindre la imatge de les oficines de turisme d'acord amb la resta de la Xarxa Tourist Info, així com participar en els objectius de qualitat de la Xarxa Tourist Info i en els seus sistemes de recollida i intercanvi d'informació estadística, estudis o avaluació del servei, entre altres.

Per la seua banda, Turisme Comunitat Valenciana posarà a la disposició de l'oficina Tourist Info Andilla les seues bases de dades turístiques de caràcter públic; coordinarà la relació amb les altres oficines de la Xarxa Tourist Info de la Generalitat, i oferirà assessorament per a la implantació de sistemes de qualitat, així com per a l'ús apropiat d'eines de gestió i procediments, entre altres.