Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

El Consell aprova l’avantprojecte de la Llei de protecció lumínica per a reduir la contaminació i guanyar eficiència

23/09/2022
  • La nova normativa de la Conselleria de Transició Ecològica preservarà les condicions naturals dels espais durant les hores nocturnes en benefici de les persones, la fauna, la flora i els ecosistemes
  • El document recull la necessitat de racionalitzar l'ús de la il·luminació i optimitzar el consum energètic

El Ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de la Llei de protecció lumínica del medi nocturn, que regularà les instal·lacions, els dispositius i els elements d'enllumenat amb incidència en el medi nocturn, per a previndre la contaminació associada a les fonts d'il·luminació i fomentar l'eficiència energètica al territori de la Comunitat Valenciana.

El text, impulsat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, especifica les condicions que han de complir les noves instal·lacions d'enllumenat amb la finalitat de millorar la preservació del medi ambient mitjançant un ús eficient i racional de la il·luminació.

La nova normativa pretén protegir el màxim possible les condicions naturals dels espais durant les hores nocturnes en benefici de les persones, la fauna, la flora i els ecosistemes en general. Així, la regulació planteja reduir la intrusió lumínica, principalment en entorns naturals, i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la promoció de l'eficiència i l'estalvi energètic dels sistemes d'il·luminació.

Entre les actuacions destaca la zonificació en cinc àrees, a través d'un mapa coordinat amb els ajuntaments, en funció del grau de vulnerabilitat a la contaminació lumínica, d'acord amb la tipologia del territori, l'ús del sòl i el seu valor paisatgístic i/o astronòmic, entre altres condicions.

En l'articulat, l'avantprojecte de llei inclou unes disposicions tècniques de l'enllumenat relatives a les característiques i les condicions que han de complir les instal·lacions i els elements d'il·luminació.

La Generalitat col·laborarà amb els municipis per a garantir l'adaptació a les prescripcions d'aquesta llei i promourà accions conjuntes en favor de l'estalvi energètic.

Així mateix, promourà campanyes d'educació ambiental i publicarà un informe de seguiment sobre la contaminació lumínica i l'eficiència energètica a la Comunitat Valenciana, posant l'accent principalment en els seus efectes sobre els parcs naturals valencians.