Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Projecte d'Inversió Estratègica

La Generalitat admet a tràmit un centre logístic per a ceràmica a Xilxes, Moncofa i la Vall d'Uixó com a Projecte d'Inversió Estratègica amb una inversió directa de 200 milions d'euros

29/09/2022
La Generalitat admet a tràmit un centre logístic per a ceràmica a Xilxes, Moncofa i la Vall d'Uixó com a Projecte d'Inversió Estratègica amb una inversió directa de 200 milions d'euros
  • La titular de Política Territorial destaca que aquest projecte estratègic suposarà la creació d'una gran instal·lació d'1,6 milions de metres quadrats
  • Per a la consellera Rebeca Torró, aquest projecte "suposarà un reforç per al clúster del taulell en possibilitar més eficiència econòmica i menys emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera"

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha admés a tràmit el Projecte d'Inversió Estratègica Sostenible (PIES) per a L'activitat logística ceràmica a la Plana Baixa, en els municipis de la Vall d'Uixó, Xilxes i Moncofa, segons s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Com ha destacat la consellera Rebeca Torró, aquest projecte estratègic suposarà la creació d'una gran instal·lació logística per a productes ceràmics d'1,6 milions de metres quadrats aproximadament, una de les més grans de la comarca de la Plana Baixa.

Per a la titular de Política Territorial, "des de la Generalitat volem impulsar el sector ceràmic, un dels motors de l'economia no sols de la província de Castelló sinó de tota la Comunitat, amb projectes com aquest, el qual és un exemple de com conjugar el desenvolupament sostenible amb el respecte al territori, la reducció d'emissions i la mobilitat no motoritzada".

Així mateix, ha valorat la inversió de 200 milions d'euros directes, que superaria els 400 milions d'euros si es considera la inversió indirecta i la induïda d'aquest projecte que se situarà en la confluència dels municipis de la Vall d'Uixó, Xilxes i Moncofa.

La consellera de Política Territorial també ha indicat que aquesta actuació suposarà un reforç important per al clúster del taulell a la comarca de la Plana Baixa, en permetre la concentració de càrregues per part de la firma impulsora del projecte i que, per tant, redundarà en una major eficiència econòmica i en menors emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.

A més, l'actuació preveu la creació de zones verdes i espais oberts d'ús recreatiu en més del 16 % de la seua superfície, uns 250.000 metres quadrats, proporció que es troba molt per damunt dels estàndards mínims exigits en el planejament ordinari.

L'admissió a tràmit suposa que s'han demostrat les condicions imprescindibles per a poder desenvolupar un instrument d'elevat impacte d'escala supramunicipal, és a dir, la viabilitat del projecte, la seua sostenibilitat pel que fa a l'impacte sobre les hisendes locals i autonòmiques, i la viabilitat de la mercantil encarregada de l'execució del PIES una vegada declarada aquesta i quan tots els tràmits administratius queden superats.

Reforç per al clúster del taulell

A més, hi ha un fort compromís corporatiu amb la mobilitat sostenible, ja que s'ha previst la connexió per als vianants i ciclistes de la futura implantació amb l'estació de rodalia de Xilxes. Així mateix, destaca l'aposta per la generació d'energies renovables en les instal·lacions.

Aquesta iniciativa empresarial se situa en l'àmbit d'una zona industrial tradicional amb fortes interrelacions sectorials i intersectorials, d'elevada capacitat d'emprenedoria i vinculació amb la innovació tecnològica. Disposa d'una gran accessibilitat per la proximitat als ports de València, Castelló i Sagunt, la proximitat als eixos de carreteres de l'autovia CV-10 i l'autopista AP-7 (enllaç directe), i la presència del corredor mediterrani ferroviari.

Tal com es reconeix en els diversos fòrums professionals i acadèmics, la logística és un factor essencial de la competitivitat de les empreses i del posicionament d'aquestes en els mercats. El PIES així ho reconeix, i planteja una iniciativa empresarial innovadora, adequada a les demandes del sector, però també exemplar pel que fa a la integració en el territori, en el disseny de la infraestructura verda i l'adequació als criteris paisatgístics més exigents.

Informació pública

Amb la publicació en el DOGV, l'esborrany del pla i el document inicial estratègic se sotmeten a un període d'informació pública d'un mes, en el qual es podran presentar suggeriments i propostes de millores al projecte, es donarà audiència als municipis afectats i es remetrà la documentació a l'òrgan ambiental a l'efecte d'iniciar l'avaluació ambiental estratègica.

Amb aquest PIES, el Consell reforça el seu compromís amb els sectors productius de la Comunitat Valenciana, de manera que millora, en aquest cas, la competitivitat del clúster ceràmic de Castelló, referent de primer ordre mundial, fortament arrelat al territori, exportador i punter en la introducció d'innovacions en productes i processos.

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

Declaracions de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró