Justícia, Interior i Administració Pública
Ple del Consell

El Consell aprova la regulació de les bases de selecció del Pla d'estabilització d'ocupació temporal dels cossos de policia local

14/10/2022
  • Aquest procés té com a objectiu acabar amb el gran nombre de policies locals en situació d'interinitat

El Consell ha aprovat el decret pel qual es regula el sistema de selecció en els processos d'estabilització d'ocupació temporal en els cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la norma estatal, la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

L'objectiu d'aquesta norma és situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8 per cent en el conjunt de les administracions públiques espanyoles, entre les quals es troben els cossos de la policia local, i de manera que es respecten els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat.

La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, impulsada des de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), ha suposat un avanç destacat en la professionalització de les plantilles dels cossos de policia local dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

L'exercici de la funció de coordinació que correspon a l'AVSRE ha implicat la fixació de les bases i criteris uniformes per a la formació, la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les policies locals amb l'objectiu de garantir la prestació d'un servei públic essencial tan sensible com la seguretat per part de funcionaris de carrera.

No obstant això, hi ha un gran nombre de membres de policies locals en situació d'interinitat i, per tant, aquest procés d'estabilització té com a objectiu posar fi a aquesta situació d'inestabilitat laboral.