Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Beques universitàries

El Consell complementa amb un màxim de 6.000 euros les beques salari de 142 estudiants

01/11/2022
  • La Generalitat ha destinat 241.400 euros a complementar l'assignació de les beques salari

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual amplia la dotació destinada a 142 estudiants universitaris en concepte de beca salari lligada a renda, per a beneficiar cadascun d'aquests amb l'import màxim de 6.000 euros.

El Consell va implantar en 2016 aquest programa de beques salari amb la finalitat de facilitar l'accés a la formació superior i contribuir amb les despeses de matrícula de l'estudiantat universitari amb un import màxim de 6.000 euros a l'any, i en aquest exercici compta amb una dotació de 18 milions d'euros d'inversió.

La concessió d'aquestes beques queda condicionada a la resolució de la concessió de les beques de caràcter general que cada curs acadèmic convoca el Ministeri d'Educació. Per tant, una vegada resolta la convocatòria del Ministeri i analitzats els expedients de l'alumnat que no va rebre l'assignació màxima prevista, s'ha procedit a atorgar un import addicional de 1.700 euros, complementaris als 4.300 euros ja concedits per la Generalitat, a 142 estudiants.

Així doncs, s'ha destinat un total de 241.400 euros per a suplementar les beques salari dels 142 estudiants.

Desglossat per universitats, s'ha complementat amb 1.700 euros l'ajuda rebuda en concepte de beca salari a 52 estudiants de la Universitat de València, 47 de la Universitat d'Alacant, 16 de la Universitat Politècnica de València, 14 de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 11 de la Universitat Jaume I de Castelló i 2 de la Universitat Catòlica San Vicente Mártir.