Hisenda i Model Econòmic

El Consell ofereix als ajuntaments i les respectives policies locals la col·laboració en la inspecció, la vigilància i el control de l’activitat del joc

04/11/2022
  • Els cossos de policia de les entitats locals col·laboraran amb la Conselleria d'Hisenda, competent en matèria del joc
  • La Direcció General de Tributs tramitarà els expedients sancionadors de les actuacions policials

El Consell ha aprovat un conveni marc entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a la col·laboració dels ajuntaments en la inspecció, la vigilància i el control de l'activitat del joc a la Comunitat Valenciana.

L'objecte d'aquest conveni és articular un marc entre la Generalitat i l'FVMP perquè els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que compten amb un cos de Policia Local, i ho manifesten voluntàriament, s'hi puguen adherir per a col·laborar en les activitats d'inspecció i vigilància en matèria de joc.

La subscripció del conveni per cada entitat local quedarà subjecta a la voluntarietat del mateix consistori, la preexistència de cossos de Policia Local, el compliment de la seua sostenibilitat financera i la inexistència de duplicitats en l'exercici de les funcions.

Per a evitar que hi puga haver duplicitat, dubte o conflicte sobre les funcions d'inspecció sobre el joc, aquestes les continuarà fent el personal de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana en tots els municipis en els quals no s'haja subscrit el conveni, mentre que en els que s'haja signat, seran les policies locals les que les executen en la seua demarcació.

La Direcció General de Tributs i Joc s'encarregarà de tramitar els expedients sancionadors d'acord amb les actuacions del personal de les policies de les entitats locals adherides a aquest conveni, així com autoritzar l'accés al Registre de persones excloses d'accés al joc de la Comunitat Valenciana al personal funcionari designat per la seua entitat local.

Així mateix, fomentarà la realització d'accions formatives relacionades amb les funcions d'inspecció en matèria de joc. Per a fer-ho, si és necessari, promourà continguts específics per als cursos de formació i perfeccionament dirigits al personal de les policies locals.

El Decret 97/2021, del Consell, de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 1/2020 de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana estableix que la conselleria competent en matèria de joc ha de promoure la signatura de convenis per a impulsar la col·laboració de les policies de les entitats locals.

En concret, la Llei 1/2020 té com a objectius reforçar el control d'admissió als establiments de joc per a evitar l'accés a menors d'edat; la limitació de la publicitat exterior als establiments de joc; el compliment dels requisits de distància dels establiments de joc en els centres d'ensenyament secundari, així com la pràctica de qualsevol forma de joc en establiments no autoritzats, que requereixen actuacions d'inspecció i vigilància.

Amb aquest conveni de col·laboració, la Generalitat ofereix als ajuntaments, en la seua condició d'administració més pròxima a la ciutadania, la possibilitat de sumar esforços en l'aplicació de la nova llei del joc i de prevenció de la ludopatia, la normativa sectorial més avançada en aquesta matèria del conjunt de comunitats autònomes.

A més, la proximitat de la Policia Local i la seua dotació en efectius permet, d'una banda, sumar recursos per a la inspecció i la vigilància de l'activitat del joc i, d'altra banda, que els consistoris puguen donar resposta a les inquietuds veïnals en aquest camp.