Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell rebutja el requeriment de la Universitat Miguel Hernández d'anul·lar la implantació del grau en Medicina en la Universitat d'Alacant

11/11/2022
  • La Conselleria d'Innovació ha emés un informe que avala que la tramitació de l'expedient compleix tots els tràmits que exigeix la normativa vigent

El Ple del Consell ha rebutjat el requeriment de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) en què sol·licitava l'anul·lació de l'autorització per a la implantació del títol de grau en Medicina en la Universitat d'Alacant (UA).

La Universitat Miguel Hernández d'Elx va presentar el passat 14 d'octubre un requeriment, abans de l'exercici d'accions impugnatòries, pel qual sol·licitava al Consell que anul·lara l'autorització a través de la qual va autoritzar la implantació del grau en Medicina en la Universitat d'Alacant mitjançant un decret de data 5 d'agost.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la Direcció General d'Universitats, ha emés un informe que avala que la tramitació de l'expedient en el qual sustenta l'autorització del grau en Medicina en la UA en el curs 2022-23 compleix tots els tràmits que exigeix la normativa vigent i ha seguit el procediment establit per a implantar ensenyaments oficials de grau en les universitats de la Comunitat Valenciana.

En l'informe elaborat per la Direcció General d'Universitats es constata que en l'expedient d'autorització de creació del grau de Medicina en la UA consten tots els informes preceptius favorables emesos pels òrgans competents.

A més, tant l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) com l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), en l'exercici de les seues atribucions, han avalat la legalitat de les actuacions.

Està previst que el grau de Medicina de la Universitat d'Alacant oferisca 75 places per curs, que se sumen a les 130 que ofereix la Universitat Miguel Hernández.

En aquest sentit, un informe de l'AVAP ja manifestava que la ràtio d'estudiants de Medicina de nou ingrés en universitat pública/població era d'1 plaça per cada 8.200 habitants. No obstant això, a la província d'Alacant era d'1 plaça per 14.200 habitants. Amb la implantació del grau en la UA, la ràtio a la província d'Alacant seria d'1 plaça per cada 9.005 habitants, la qual cosa s'acosta més a la mitjana nacional.

A més, la ràtio de metges especialistes per cada 100.000 habitants en l'actualitat a la Comunitat Valenciana és una de les ràtios més baixa de tot el país (5,27), i se situa per davall de la mitjana nacional, que és de 5,66.

A tot això cal sumar que, a la província d'Alacant, la llista d'espera d'estudiants que sol·liciten accedir al grau de Medicina i es queden sense possibilitat d'accés en l'única universitat pública que l'ofereix és de més de 1.000 estudiants.

Tenint en compte totes aquestes mancances i avalat per l'informe emés des de la Direcció General d'Universitats, el Consell ha acordat rebutjar el requeriment de la Universitat Miguel Hernández d'anul·lar l'autorització del títol de grau en Medicina en la Universitat d'Alacant.