Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Sociedad Digital

El Consell ultima els tràmits per a posar en marxa l'Observatori Valencià d'Intel·ligència Artificial

15/11/2022
  • L'Observatori tindrà un paper destacat en la prevenció de biaixos de gènere, raça, edat o ideologia que l'ús i desenvolupament de la intel·ligència artificial puguen generar en la societat

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital, ultima els tràmits per a posar en marxa l'Observatori Valencià d'Intel·ligència Artificial i sotmet a informació pública, durant 15 dies hàbils a partir d'aqueix dimarts, el projecte de decret del Consell pel qual es crea l'Observatori com un instrument que impulse la participació, l'intercanvi d'idees, la transferència d'informació i la generació de propostes d'actuació en matèria d'intel·ligència artificial (IA) a la Comunitat Valenciana.

L'Observatori Valencià d'IA sorgeix amb la finalitat de promoure que la intel·ligència artificial siga integrada de manera transversal i igualitària en la nostra societat, i es convertisca en un instrument impulsor del creixement socioeconòmic sostenible, augmente la productivitat i l'eficiència, i el desenvolupament de noves indústries, tot això des d'una perspectiva centrada en les persones i la sostenibilitat del planeta.

Alhora, l'Observatori tindrà un paper destacat en la prevenció de biaixos de gènere, raça, edat o ideologia que l'ús i desenvolupament de la intel·ligència artificial puguen generar en la societat, alineant-se i reforçant el projecte que la Generalitat ha impulsat per a acollir a Alacant la seu de l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial.

En aquest sentit, l'Observatori naix amb la pretensió de convertir-se en un punt de trobada en què tots els sectors vinculats a la IA, tant públics com privats, puguen exposar les seues propostes, demandes i suggeriments, reforçant el paper de la participació de la societat civil i la intercomunicació autonòmica, constituint-se en una plataforma d'intercanvi d'idees i col·laboració.

La posada en marxa de l'Observatori també preveu l'elaboració d'un sistema d'avaluació amb indicadors i elements qualitatius que serviran per a identificar les necessitats sobre les quals s'han de generar propostes d'intervenció i valorar els instruments que implementa la Generalitat dins de l'Estratègia d'intel·ligència artificial de la Comunitat Valenciana.

L'Observatori Valencià d'Intel·ligència Artificial es constitueix com un òrgan de caràcter col·legiat i consultiu dependent de la direcció general per a l'avanç de la societat digital, que prestarà els mitjans tècnics, materials i humans que necessite per al desenvolupament de les seues funcions i durà a terme tasques que li encomanen per part del Ple, i servirà de plataforma per a planificar, estudiar i analitzar l'entorn i la realitat socioeconòmica de la Comunitat Valenciana i col·laborarà amb altres organismes públics que ho sol·liciten.

El projecte normatiu pot ser consultat en aquest enllaç

Les al·legacions, observacions o suggeriments efectuats per les persones, institucions o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se i remetre's per escrit a dgasd@gva.es, i ha d'incloure el nom i cognoms del sol·licitant, telèfon, adreça electrònica, comentari, data, lloc i signatura de la proposta.